Pick a card คบกับคนนี้...ดีไหมนะ - ไพ่กองที่ 4

Pick a card คบกับคนนี้...ดีไหมนะ - ไพ่กองที่ 4

คบคนนี้ดี แต่เราจะนอยด์ น้อยใจตลอดเลย มองดูแล้วเหมือนไม่เห็นอนาคตร่วมกัน แต่เราก็มีความสุขที่จะยังมีเขาอยู่ ถ้าเป็นคนที่คบกันอยู่แล้ว คบคนนี้ก็ดี มีโอกาสี่จะได้แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกัน แต่จะเป็นคู่รักคู่กัดที่ตีกันบ่อย มีปัญหาเรื่องคนเก่า ๆ ซะเยอะ ต้องคบกันมานาน ๆ ถึงมีโอกาสที่จะได้คบกันจริงจัง แต่งงาน แต่ก็ไม่ใช้คนที่เข้าใจกันและกัน 100% ขนาดนั้น เป็นความสัมพันธ์ที่ดี แต่เราจะน้อยใจบ่อย ส่วนสำหรับคนโสด ให้โฟสกัสที่เรื่องงานกับอนาคตไปก่อน คนที่จะได้เจอจะอยู่ในสังคมใกล้ ๆ ตัวเรา อย่างที่ทำงาน ที่เรียน