Pick a card คุณจะได้เปลี่ยนงานใหม่ไหมนะ - ไพ่กองที่ 2

Pick a card คุณจะได้เปลี่ยนงานใหม่ไหมนะ - ไพ่กองที่ 2

มีแนวโน้มสูงมากอยู่เหมือนกันที่จะออกจากงานเก่า แต่อาจจะยังไม่ได้งานใหม่ในเร็ว ๆ นี้ คนที่เจอปัญหาเรื่องงานแบบชอกช้ำ ไม่ว่าจะโดนเด้งออกมาเอง หรือโดนปรับลดงบต่าง ๆ ทำให้เราไม่ไหวที่จะไปต่อกับงานเก่าแล้ว หากออกจากงานไปโดยที่ยังไม่มีงานใหม่รองรับ คุณอาจจะต้องอกหักซ้ำสอง ควรวางแผนให้ดีก่อนลาออกจากงานค่ะ