ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 19 มีนาคม 2564

#DailyTarot #BloodTypeSeries 

“ความเครียด ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น” 

( King of Cups •  The Fool •  Three of Wands)

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 19 มีนาคม 2564

..........


#A 

[งาน] วันนี้จะต้องเดินทางออกไปไหนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือเปล่า… ถ้ามีก็สบายใจได้เพราะจะส่งผลบวกกับการทำงาน 

[เงิน] ต้องใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ไม่ว่าจะบวกหรือจะลบก็ต้องใช้ความเด็ดขาด 

[ความรัก] ความรู้สึกในใจค่อนข้างจะลังเล มันเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะหรืออะไรบางอย่าง รวมไปถึงการมีตัวตนของคนคนนั้น 


#B 

[งาน] การทำงานวันนี้ค่อนข้างจะสะดุด ถ้าหมายถึงการเดินทางก็จะเดินทางล่าช้าหรืออาจจะต้องยกเลิก ส่วนปัญหายังแก้ไม่ตก 

[เงิน] ถ้าปัญหาทางการเงินจัดการมาเรียบร้อยจะเกิดความเรียบร้อยอย่างรวดเร็ว แต่ต้องระวังความสูญเสียที่เกิดมาภายหลัง 

[ความรัก] เป็นช่วงเวลาที่อยากได้ความเป็นส่วนตัว… แต่ก็อยากได้ความเข้าใจด้วยเช่นกัน 


#AB 

[งาน] สถานะในเรื่องของการงานค่อนข้างจะเสี่ยง การตัดสินใจทำอะไรบางอย่างก็ต้องเผื่อใจเอาไว้นิดหน่อย 

[เงิน] สถานะทางการเงินเป็นไปตามเส้นทางและแผนการที่วางเอาไว้ ยังไปได้ต่อหากรากฐานยังแข็งแรง 

[ความรัก] ความสัมพันธ์ที่มีความนอยด์ ความงอนและความ Toxic ทั้งหมดเกิดจากความรักแต่แค่แสดงออกไม่ตรงความรู้สึก 


#O 

[งาน] แนวโน้มเกี่ยวกับการทำงานผิดไปจากความคาดหวังไว้มาก… การออกตัวที่แรงเกินไปจะทำให้หัวทิ่มได้ 

[เงิน] ผลตอบแทนที่เป็นรูปตัวเงินค่อนข้างเด่น ที่เกิดขึ้นจากความพยายามในด้านการทำงานรวมไปถึงความสัมพันธ์เบื้องลึกอะไรบางอย่าง 

[ความรัก]  พยายามที่จะเข้าใจความรู้สึกของใครบางคน เป็นความรู้สึกลึกๆที่เกิดขึ้นเฉพาะวงๆ เข้าใจได้ไม่กี่คนเท่านั้น


 

.......... 

Deck : “Law of Attraction”

Teller : “ดร.นัท พ่อมดเล่าดวง”

เพจ ข้อความจากทาโรต์ โดย พี่นัท