คำแนะนำประจำสัปดาห์ 6 - 13 มิถุนายน 2564คำแนะนำประจำสัปดาห์


มองเห็นคุณค่าในตนเอง  ด้วยการใช้มนตรา พูดคุยกับตนเองด้วยความรัก และความเมตตา   เช่น ฉันรักตนเอง ฉันเป็นคนสวย น่ารัก และใจดี  คอยดูแลสิ่งต่างๆ ที่เรารัก ทำให้เราสมบูรณ์มีความสุข อย่างแรกที่สำคัญคือ ทรัพย์สมบัติ สิ่งต่างๆด้วยการจัดเก็บอย่างส่วยงาม และเป็นระเบียบ และทำให้สิ่งนั้นเพิ่มพูนขึ้น ทำงานและสิ่งต่างๆ ด้วยความสุขจาก ภายในค่ะ  และแบ่งปันความสุขนั่นกับคนอื่นด้วยค่ะ 


พี่อี๊ด #doljaitarot