ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 5 กรกฎาคม 2564

#DailyTarot #BloodTypeSeries 

“ทุกเหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้อย่างกับมีปาฏิหาริย์ แต่ก็มีเหตุผลในตัวของมัน”

The Hierophant • 8 of Cups • The Hermit 

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 5 กรกฎาคม 2564

..........


#A 

[งาน]   ต้องตั้งใจที่จะทำงานอย่างมากๆ… และความตั้งใจนานกว่าจะเห็นผลก็ต้องใช้เวลา ยากที่จะเห็นผลทันที 

[เงิน]   อาจจะต้องกลับมาทบทวนเรื่องแผนการใช้เงิน… ถึงจะยังไม่มีปัญหาแต่ก็จะไม่มีความวิตกกังวลมาก ๆ 

[ความรัก]   มีความน้อยใจเกี่ยวกับบางเรื่อง… ปัญหาที่ไม่สามารถพูดกันได้ตรง ๆ ยิ่งสื่อสารกันได้ยากก็ยิ่งเข้าใจผิด 

 

#B 

[งาน]  กำลังจะได้รับโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นด้วยความพยายามของตัวเอง… รับข่าวดีที่ทำให้เกิดความมั่นคงในการทำงาน  

[เงิน]   มีรายจ่ายเกิดขึ้นมาก ยังจัดระเบียบการใช้จ่ายไม่ค่อยดี สามารถมีรายรับได้หลายทาง

[ความรัก]   มีโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกอยู่ลำบาก อาจเป็นเรื่องที่ผิดพลาด ไม่ตรงกับที่คิดเอาไว้


#AB 

[งาน]   อาจจะเจอความขัดแย้ง ที่ต้องปรับลดปรับเพิ่มให้เกิดความสมดุลกันตรงกลาง ถึงจะยากแต่ก็ทำได้ 

[เงิน]   การเงินเป็นไปตามแผนที่วางไว้ อาจจะมีคนอื่นเข้ามาก้าวก่ายทำให้เกิดความลำบากใจ 

[ความรัก]    โดยภาพรวมในความรักเป็นจังหวะที่มีความสุข ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญ

 

#O 

[งาน]   เกิดแรงกดดันในเรื่องของการทำงานมาก ๆ มีการเปรียบเทียบกับการทำงานของคนอื่นๆ อาจทำให้รู้สึกด้อยค่า 

[เงิน]   มีโอกาสได้ข่าวดีจากเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน รถยนต์ การลงทุนในธุรกิจระยะยาว 

[ความรัก]  เกิดความรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียว ไม่ค่อยอยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว และรับรู้ว่าในใจคิดอะไร  


.......... 

Deck : “Law of Attraction Tarot ”

Teller : “ดร.นัท พ่อมดเล่าดวง”

เพจ ข้อความจากทาโรต์ โดย พี่นัท

http://moredoo.me