ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 7 กรกฎาคม 2564

#DailyTarot #BloodTypeSeries 

“ตั้งใจว่าจะทำอยู่หลายอย่าง… แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่าง”

8 of Wands • 3 of Wands • 10 of wands 

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 7 กรกฎาคม 2564

..........


#A 

[งาน]  การทำงานจะเดินไปในทิศทางที่ไม่ได้คาดเอาไว้ อาจจะต้องยุติการทำงาน หรือจบงานเร็วกว่ากำหนด

[เงิน]  จะได้รับเงินนอกจากแผนการที่วางเอาไว้ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นไปไม่ได้  

[ความรัก]  มีความรู้สึกอุ่นใจอยู่ลึกๆ ได้รับความรู้สึกชอบพอจากคนใกล้ชิด แต่กลับไม่มั่นใจในตัวเอง 

 

#B 

[งาน]  การทำงานไม่ได้สะดุด แต่อยู่ในภาวะที่ยังทำต่อไปไม่ได้เพราะต้องรออะไรบางอย่างที่สำคัญ และไม่มีอำนาจตัดสินใจ 

[เงิน]  การจัดการไม่เป็นไปอย่างที่คาดไว้และค่อนข้างผิดหวัง อาจจะก่อศัตรูขึ้นมาง่ายๆ  

[ความรัก]  จะคิดถึงใครสักคนหนึ่งเข้าข่ายการหลงแบบหัวปักหัวปำ รู้สึกว่าอยากมีเขาคนนั้นอยู่ใกล้ๆทั้งวัน 


#AB 

[งาน]   มีความกังวลในเรื่องของงานมาก ๆ แต่จะความมั่นใจออกมาแทน คล้ายๆกับการปลอบใจตัวเอง 

[เงิน]   การตัดสินใจค่อนข้างจะช้า ทั้งๆที่เห็นผลลัพธ์ค่อนข้างแน่นอนแล้ว ผลลัพธ์ทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจ 

[ความรัก]   เรื่องเล็กๆน้อยๆประเดประดังเข้ามาหลายๆเรื่อง จนทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บหนัก

 

#O 

[งาน]  แบกรับภาระที่มากมายทั้งของตัวเองและของคนอื่น ความมีน้ำใจอาจเป็นภัยของตัวเองก็ได้ 

[เงิน]  มีทางเลือกซึ่งเป็นทางที่ดีมากกว่า 1 ทาง จะเลือกทางไหนก็ได้ผลลัพธ์ก็คล้ายๆกัน  

[ความรัก]  การปล่อยใจเป็นความรู้สึก อาจทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บ และก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกนั้นได้ 


.......... 

Deck : “The Tarot of 78 Doors”

Teller : “ดร.นัท พ่อมดเล่าดวง”

เพจ ข้อความจากทาโรต์ โดย พี่นัท

http://moredoo.me