Pick a Card เราเป็นคนสำคัญหรือแค่คนสำรอง? - ไพ่กองที่ 4

Pick a Card เราเป็นคนสำคัญหรือแค่คนสำรอง? - ไพ่กองที่ 4

ตอนนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างกันตัดสินใจ ว่า ควรจะเลือกใครดี แต่จริง ๆ ใจเขาก็แอบเอนเอียง ให้คะแนนคุณมากกว่าอยู่แล้ว มีโอกาสที่จะได้รับการยกระดับให้เป็นตัวจริงอยู่ค่ะ