Pick a Card ถ้าคุยต่อ..จะได้หัวใจ หรือถูกเท - ไพ่กองที่ 4

Pick a Card ถ้าคุยต่อ..จะได้หัวใจ หรือถูกเท - ไพ่กองที่ 4

ใครได้กองนี้ต้องทำใจไว้หน่อย เหมือนเราเข้ามาผิดจังหวะ เขายังไม่พร้อมรับใครเข้ามา หรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยังไงกับคนที่คุยอยู่ด้วยดี ค่อนข้างเป็นคนคิดเยอะ กว่าเขาจะคิดได้ ตัวเราเองก็อาจจะถอยไปคุยกับคนอื่นแล้วเหมือนกัน