ตาณฑวะดาราจร คนเกิดราศี ธนู มังกร วันที่ 5-13 สค. 64

สวัสดีค่ะ ตาณฑวะดาราจร วันนี้ ทำนายตามดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์

ช่วงวันที่ 5-13 สิงหาคม 64

ชมคลิปคำทำนายได้แล้วค่ะ https://www.youtube.com/watch?v=9SXTInkjG_o

 

คนเกิดราศีธนู

-          เจ้าเรือนเกษตรราศีธนู ดาวพฤหัส โคจรเจ้าภพสหัสชะ เล็งด้วยกลุ่มดาวที่ราศีสิงห์ ได้ก๊กเศรษฐีแตก ทายว่าคนเกิดราศีธนูจะไปร่วมวงกับเพื่อนหรือคนที่ล้อมรอบตัว ให้ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกิจการ ผลประโยชน์ต่างๆ แต่ก็ยังมีดาวเกตุเป็นบุญเก่าคอยช่วยไว้

-          การเงิน ดาวเสาร์มนฑ์ เล็งอาทิตย์คู่ธาตุไฟ ให้ระวังเรื่องความรุนแรงหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดกับทรัพย์สินเงินทอง ช่วงนี้การเงินการทองที่ทำไปเพื่อสาธารณะกุศล หรือการอุทิศเพื่อส่วนรวมจึงจะส่งผลดี

 

คนเกิดราศีมังกร

-          ดาวเสาร์มนฑ์ จรทับลัคนา เล็งด้วยอาทิตย์ คู่ธาตุไฟ ระวังเรื่องความรุนแรง หรืออุบัติเหตุ ช่วงนี้คนราศีมังกร จะดีในเรื่องการทำเพื่อสาธารณะกุศล อุทิศตนเพื่อส่วนรวมแล้วจะประสบความสำเร็จ

-          การเงิน ดาวพฤหัสมนฑ์ จรเข้าภพกระดุมภะ เล็งด้วยกลุ่มดาวที่ราศีสิงห์ ได้ก๊กเศรษฐีแตก ระวังจะเกิดความเสียหายกับกิจการ เงินทอง ทรัพย์สิน แต่ก็ยังมีดาวเกตุเป็นบุญเก่าคอยช่วยไว้

-          การงาน ดาวศุกร์เจ้าเรือนการงานเข้าภพมรณะ ได้ก๊กเศรษฐีแตก ความเสียหายในกิจการมาไม่ถึงการงาน (แต่ก็ส่งผลไปถึงภพการเงินแล้ว)

-          ความรัก ดาวอาทิตย์ เล็งด้วยเสาร์มนฑ์ ระวังเรื่องความรุนแรง หรืออุบัติเหตุ จะเกิดกับหุ้นส่วน คู่ครอง และโยคหลังด้วยดาวราหู อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ความคิดไม่ตรงกัน ช่วงนี้ทำในเรื่องเกี่ยวกับสาธารณะกุศล หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม ร่วมกับหุ้นส่วนคู่ครองส่งผลดี