ตาณฑวะดาราจร ราศีมิถุน 23 ส.ค.-2 ก.ย.64

ตาณฑวะดาราจร 23 ส.ค.-2 ก.ย.64 ราศีมิถุน


คนเกิดราศีมิถุน

-        ไม่มีดาวจรทับลัคนา ดูเกษตรเจ้าเรือนตนุ (พุธ) จรเข้าเรือนพันธุ ได้ตรีโกณก๊กโจรแตก ทายว่าเจ้าชะตาจะไปเกี่ยวข้องกับ ความดิ้นรนพยายาม, ความเสื่อมโทรม, สุขภาพ และความวินาศเสียหาย เรื่องเหล่านี้จะเกิดการแตกคอกันตกลงกันไม่ได้ หรือสิ่งไม่ถูกต้อง (ตามกฎระเบียบ-ทำนองคลองธรรม) การลักลอบกระทำ การกระทำเพื่อหวังผลในชั่วข้ามคืน การกระทำเพื่อความสะใจ จะไม่สำเร็จ จะถูกแฉ ถูกทำลาย และอาจนำไปสู่ความเสียหาย ขอให้ระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้

-        การเงิน ไม่มีดาวจรเข้าเรือนกระดุมภะ ดูเกษตรเจ้าเรือนกระดุมภะ (จันทร์) ทายว่าการเงินจะมีสภาพทั่วๆ ไป หามาเพื่อใช้จ่ายไปในการกินอยู่ ไม่มีเรื่องใหญ่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

-        การงาน ไม่มีดาวจรเข้าเรือนกรรมะ ดูเกษตรเจ้าเรือนกรรมะ (พฤหัส) จร (มนฑ์) เข้าเรือนศุภะ

-        ความรัก ไม่มีดาวจรเข้าเรือนปัตนิ ดูเกษตรเจ้าเรือนปัตนิ (พฤหัส) จร (มนฑ์) เข้าเรือนศุภะ

-        การงานกับความรักเป็นพฤหัสจร (มนฑ์) ในเรือนศุภะ เล็งกับ อาทิตย์ อังคาร เกตุ  ในภพสหัสชะ ทายว่า การงานและหุ้นส่วนคู่ครอง ในช่วงนี้จะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้ระวังการงานในช่วงนี้คือ ผู้หลักผู้ใหญ่อาจมอบหมายงานที่เป็นโทษ ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ใหญ่จะเกิดความเสียหาย