คาถาเสริมดวงชะตา คนเกิดวันศุกร์(โหราศาสตร์พม่า)

คนเกิดวันศุกร์ สวดบทขัดธะชัคคะสูตร ประจำวัน 21 จบ

                                  ยัสสานุสสะระเณนาปิ               อันตะลิกเขปิ ปาณิโน

                           ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ                 ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา

                           สัพพูปัททะวะชาลัมหา             ยักขะโจราทิสัมภะวา

                           คะณะนา นะ จะ มุตตานัง          ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ


แล้วสวดเสริมชาตาด้วยบทขัดกะระณียะเมตตะสูตร


ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

++++++++++++++++++++++++++++++++