คาถาเสริมดวงชะตา คนเกิดวันศุกร์(โหราศาสตร์พม่า)

คนเกิดวันศุกร์ สวดบทขัดธะชัคคะสูตร ประจำวัน 21 จบ

                                  ยัสสานุสสะระเณนาปิ               อันตะลิกเขปิ ปาณิโน

                           ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ                 ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา

                           สัพพูปัททะวะชาลัมหา             ยักขะโจราทิสัมภะวา

                           คะณะนา นะ จะ มุตตานัง          ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ


แล้วสวดเสริมชาตาด้วยบทขัดกะระณียะเมตตะสูตร


ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

++++++++++++++++++++++++++++++++


Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/13606.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/13606.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/13606.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412