วันต้องห้ามในการออกรถ

วันต้องห้ามในการออกรถ


                                        คนเกิดวันอาทิตย์             ห้ามออกรถวันศุกร์

                                        คนเกิดวันจันทร์               ห้ามออกรถวันอาทิตย์

                                        คนเกิดวันอังคาร              ห้ามออกรถวันจันทร์

                                        คนเกิดวันพุธ                   ห้ามออกรถวันอังคาร

                                        คนเกิดวันพฤหัส              ห้ามออกรถวันเสาร์

                                        คนเกิดวันศุกร์                 ห้ามออกรถวันพุธกลางคืน

                                        คนเกิดวันเสาร์                ห้ามออกรถวันพุธ

                                        คนเกิดพุธกลางคืน          ห้ามออกรถวันพฤหัส