น้ำมนต์พระจันทร์

น้ำมนต์พระจันทร์

          การทำน้ำมนต์พระจันทร์นั้น ท่านให้ทำเมื่อวันเพ็ญยิ่งกลางเดือน12ได้เป็นดีมาก เมื่อขณะทำนั้นต้องทำขณะพระจันทร์กำลังเพ็ญ และต้องไม่มีเมฆหมอกบัง ต้องเห็นพระจันทร์ทอแสงสุกสกาวบนท้องฟ้าจริงๆ ท่านให้ตักน้ำตั้งไว้กลางแจ้งแล้วจุดเทียนติดปากบาตรน้ำมนต์นั้น แล้วท่องคาถา

 

ปุณณจันโท วิธานันเต วิสุทธิสาวโก วโร

พุทโธ สัทธัมรังสี มุนิโน มัตถเกสุกัง

 

บริกรรมจนดวงจิตเป็นสมาธิกี่จบก็ได้ถ้า108จบจะดีมาก แล้วดูเงาพระจันทร์ในน้ำมนต์นั้น แล้วหยดเทียนลงไปในน้ำมนต์นั้น แล้วก็อธิฐาน แล้วยกน้ำมนต์ขึ้นเทราดบนศรีษะให้หมดบาตร ช่วยเรื่องเมตตามหานิยม


Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15949.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15949.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15949.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412