How-To ทำบุญเสริมดวงความรักให้ปังปุ

เกิดวันอาทิตย์

บริจาคทรัพย์สมทบทุนกองบุญต่าง ๆ หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในต่างจังหวัด เปิดประตูใจให้ได้พบคนใหม่ ๆ ที่โปรไฟล์ดูดีและไม่ปิดใจใส่เรา


เกิดวันจันทร์

ทำบุญสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากไร้ หรือไหว้พระวัดที่ใกล้แม่น้ำ แหล่งน้ำ เสริมดวงความรักให้ได้พบคนจริงใจ รักกันยืดด้วยความผูกพัน


เกิดวันอังคาร

ทำบุญให้แสงสว่าง เช่น ถวายเทียน หลอดไฟ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า หรือเครื่องมือแพทย์ เสริมดวงความรักให้โปรไฟล์ปังปุ ดึงดูดคนรักใหม่ให้เข้าหา สร้างสีสันในชีวิตรัก


เกิดวันพุธ

ทำบุญช่วยเหลือเด็กพิการทางสมอง ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภท หรือช่วยเหลือสัตว์พิการ เสริมดวงความรักไม่ให้เงียบเหงา มีคนรู้ใจเข้าหาในเร็ววัน มูฟออนจากคนเก่าได้ทันใจ


เกิดวันพฤหัสบดี

ทำบุญซ่อมแซมยานพาหนะ ช่วยเหลือค่าเดินทางพระธรรมทูต หรือฟังธรรม เช่น พุทธวจน เสริมดวงความรักให้เข้าใจและปรับปรุงข้อเสียของตัวเองให้เฉิดฉายจากภายในสู่ภายนอก


เกิดวันศุกร์

ทำบุญช่วยเหลือคนพิการ คนชรา ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ สักการะบรรพบุรุษ เสริมดวงความรักให้ได้พบคนที่เข้าใจ จริงใจ และเข้ามาดูแลกัน

 

เกิดวันเสาร์

ทำบุญช่วยเหลือค่าพาหนะ โครงการพระธรรมทูตในต่างประเทศ ช่วยสมทบทุนวัดพระบาทน้ำพุ หรือปิดทองหลังพระ เสริมดวงความรักให้เฉิดฉาย มีคนเข้ามาอ้อนเยอะจนต้องแอบเพื่อนคุย