เปิดทริค ทำบุญเสริมดวงสุขภาพกันเถอะ! จิตสบาย กายแข็งแกร่ง

ทำบุญเสริมดวงสุขภาพ

สนทนาพยากรณ์


เกิดวันอาทิตย์

ร่วมสมทบทุนช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุข หรือทำบุญก่อสร้างอาคารทางการแพทย์ ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค


เกิดวันจันทร์

ทำบุญสมทบทุนเพื่อคนยากไร้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้พิการทางสมอง เช่น พาร์กินสัน เปิดทางชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคร้ายไปได้ด้วยดี


เกิดวันอังคาร

ทำบุญช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ยากไร้ด้อยโอกาส อุปกรณ์การผ่าตัด หรือทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถวายของมีคม เช่น มีด กรรไกร ช่วยตัดโรคภัยให้ไกลจากตัว


เกิดวันพุธ

ทำบุญสังฆทาน (ถวายพระโดยไม่เจาะจง) หรือบริจาคทรัพย์สมทบทุนกับโรงพยาบาลสงฆ์ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงปลอดภัย ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัว 


เกิดวันพฤหัสบดี

ทำบุญเกี่ยวกับยานพาหนะ ค่าเดินทาง รถพยาบาล รถของมูลนิธิ หรือทำบุญกับกู้ภัย ช่วยทำให้ได้รับความช่วยเหลือเมื่อต้องการ หรือได้พบแพทย์ที่ดีในยามป่วย


เกิดวันศุกร์

บริจาคเงินเป็นสังฆทาน (ถวายพระโดยไม่เจาะจงเพื่อเป็นส่วนกลางของสงฆ์) บริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่เจาะจง เสริมสุขภาพให้แข็งแรงไม่ปวดเมื่อยง่าย

 

เกิดวันเสาร์

ทำบุญกับผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ โดยเฉพาะทางรถยนต์ ช่วยให้มีสายสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมให้ได้รับการรักษาที่ดีเยี่ยมในเวลาที่คุณต้องการNote- ทำบุญเสริมดวงสุขภาพแล้ว อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปี ดูแลตัวเองตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข ป้องกันร่างกายให้แข็งแรงด้วยน้า 🌷