เรื่องเด่นๆของคน 12 นักกษัตริย์

เรื่องเด่นๆของคน 12 นักกษัตริย์

ชวด

เก่งในเรื่อง การติดต่อสื่อสาร การเขียน การร้องเพลง หรือเก่งทางด้านคอมพิวเตอร์ วัยเด็กมักปัญหาสุขภาพ มีบ้านสองหลัง

 

ฉลู

ใจบุญกุศล โอบอ้อมอารี เป็นอะไรหายเร็ว หรือมักไม่ค่อยเจ็บป่วยเรื้อรัง ฉลาดในการชี้แจงเหตุผลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 

ขาล

เถาะ

มักเป็นคนคิดมาก ชอบวิตกกังวล มีชื่อเสียงในเรื่องของการงาน ทำอะไรมักมีคู่แข่งในเรื่องงาน ทุ่มเทเรื่องงานมาก

 

มะโรง

เมื่อถึงคราวคับขัน มีปัญหาคิดไม่ตก จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขสถานการณ์ ไว้ได้ทันท่วงที

มะเส็ง

ใจร้อน มักทำอะไรรวดเร็ว ทำงานที่ต้องใช้หลักวิชามากๆจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

 

มะเมีย

แก้ปัญหาเก่ง มีเสน่ห์ สุขภาพค่อนข้างแข็งแรง ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรจะมีคนคอยเข้ามาช่วยเหลืออยู่ตลอด

มะแม

ดื้อรั้น ไม่ค่อยฟังใคร เอาจริงเอาจังในเรื่องงานมาก ระวังการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่เคร่องครัดนำความเดือดร้อนมาให้ ได้อาชีพที่ไม่ตรงกับสายงานที่เรียน ความสำเร็จมักได้มาด้วยความยากลำบาก

 

วอก

วัยเด็กมักปัญหาสุขภาพ โตขึ้นจะทุ่มเทเรื่องความสวยงาม มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานดี ทำงานใกล้น้ำหรือใกล้ทะเล

ระกา

มีหลักทรัพย์ดี ไม่ค่อยเจ็บป่วยบ่อย ทำงานรวดเร็ว เป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีเชาว์ปัญญาดี เจ้าชะตาอยู่กห่างไกลจากบิดา หรืออยู่ใกล้กันแต่อยู่บ้านคนละหลัง

 

จอ

เป็นที่พึ่งของตนเอง และเป็นที่พึ่งของผู้อื่น หรือเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ จะได้มีชีวิตคลุกคลีอยู่กับผู้มีอำนาจ ทำราชการดี หรือได้รับเกียรติ หรือมีชื่อเสียงไปด้วย ถ้ายวชพระจะเข้าใจหลักธรรมได้เป็นอย่างดี

 

กุน

มักเป็นคนคิดมาก ชอบวิตกกังวล มักเป็นผู้ให้คำปรึกษา หรือมีผู้มีอำนาจเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างๆ