ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 18 ตุลาคม 2564

“ด้วยความพยายามที่เคยทำกันมา...จะทำให้หลุดพ้นจากวังวนเดิม ๆ”

Youth of Coins • XIII Death • Guide of Swords

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 18 ตุลาคม 2564

..........


#A 

[งาน]   สิ่งที่วางแผนเอาไว้ยังจับต้องไม่ได้หรือยังทำให้เป็นจริงไม่ได้… ภารกิจที่กำลังทำอยู่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็ยังมีช่วงเวลาที่จะปรับปรุงทำให้ดียิ่งขึ้นได้… คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังมีความคาดหวังกับความสำเร็จนั้น   

[เงิน]   การจราจรในข้อพิพาทหรือข้อตกลงที่ผลประโยชน์จะประสบความสำเร็จ… ผลประโยชน์ที่คุยกันไว้จะเป็นที่ยอมรับ จะได้โชวคจากการค้าขายไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ 

[ความรัก]   อยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มีความยากลำบากกันมากมาย… แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ละความพยายามที่จะต่อสู้เพื่อความมั่นคงของกันและกัน… ไม่ว่าจะอุปสรรคขนาดไหนก็ยั้งเอาไว้ไม่อยู่ 

 

#B 

[งาน]   จะได้รับข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการประสานงาน… รวมถึงการสมัครงาน การเริ่มต้นงานหรือกิจการใหม่ ๆ … คนที่มีอายุน้อยจะเข้ามามีส่วนช่วยและมีสีสันในการทำงานมากๆ  

[เงิน]   มีโอกาสที่จะได้รับส้มหล่น… เป็นโชคทางด้านการเงินที่หล่นทับโดยไม่รู้ว่ามาจากทิศทางไหน สำหรับเงินที่จะจ่ายออกไปในวันนี้จะไม่สูญเสีย 

[ความรัก]   อาจจะอารมณ์ไม่ดีเพราะคำพูดที่คนอื่นกล่าวถึงเล็ดลอดมาเข้าหู… เรื่องราวที่ไม่มีความจริงแต่กลับถูกตีความจุดน่าเชื่อถือความจริง… ในวันนี้ให้เลือกฟังจากแหล่งที่ใจอยากจะฟัง 


#AB 

[งาน]   ด้วยปัญหาที่รุมเร้าไม่สามารถแก้ได้อย่างง่ายดาย… คำพูดที่ดูเหมือนคนแคระหรือดูถูก หรือแม้ว่าจะเป็นคำพูดปกติก็สามารถเอามาเก็บไว้เป็นความกังวลของตัวเองได้ สำหรับการงานวันนี้ยังไม่ค่อยคืบหน้า

[เงิน]   ในวันนี้อะไรที่ทำขึ้นมาที่ตัวเองจะประสบความสำเร็จมาก ๆ … แต่การเกาะท้ายขบวนหรือทำตามที่คนอื่นเขาทำกัน อาจจะไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นมาเลย 

[ความรัก]  อาจจะได้ล่วงรู้หรือได้พบเห็นคนที่มีความต่อใจกำลังประสบปัญหา… จะมีโอกาสที่ได้ให้ความช่วยเหลือ… ซึ่งผู้รับก็ยินดีถึงจะไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนก็ตาม    

 

#O 

[งาน]   สำหรับคนที่กำลังทำภารกิจขนาดใหญ่...หรือมีภาระงานที่สำคัญ เป็นช่วงเวลาที่ต้องไว้ใจคนที่เข้ามาร่วมทำงานด้วย ว่าจะสามารถร่วมกันสร้างสรรค์ให้งานประสบความสำเร็จได้ 

[เงิน]  ถึงแม้ว่าวันนี้การเงินจะไม่ติดขัดก็ตาม… แต่ก็สามารถเนรมิตให้มีความเด่นมากกว่าที่เป็นอยู่ได้… การนั่งรอคอยความหวังก็ไม่ต่างจากการนั่งปล่อยให้ลมพัดผ่าน...แล้วก็ผ่านไปเฉยๆ 

[ความรัก]   สถานการณ์ที่มีความกดดัน...โดยที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงนั้น อาจเป็นเพียงแค่สถานการณ์สมมุติ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลองใจใจเท่านั้น ถึงแม้ว่ามันจะเหมือนจริงมากๆก็ตาม 


.......... 

Deck : “Gay Tarot”

Teller : “ดร.นัท พ่อมดเล่าดวง”

เพจ ข้อความจากทาโรต์ โดย พี่นัท

http://moredoo.me

ความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล