ความแตกต่างระหว่าง sympathy, empathy และ compassion

ความแตกต่างระหว่าง sympathy, empathy และ compassion

𝗦𝘆𝗺𝗽𝗮𝘁𝗵𝘆 = การเห็นใจความเจ็บปวดของผู้อื่นโดยใช้ตรรกะเหตุผลและมาทำความเข้าใจ เช่น ถ้าแมวที่เพื่อนเลี้ยงโดนหมากัดตาย คนที่มี sympathy ก็จะคิดว่า "เพื่อนผูกพันกับแมว แมวโดนหมากัดตายอย่างเจ็บปวด เพื่อนเจ็บปวดจากการสูญเสีย เข้าใจได้ล่ะนะ" ก็จะเห็นอกเห็นใจความเจ็บปวดที่เพื่อนสูญเสียแมว รู้สึกแย่ที่เพื่อนสูญเสียตามเหตุและปัจจัย

𝗘𝗺𝗽𝗮𝘁𝗵𝘆 = การเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นโดยผูกกับประสบการณ์การเจ็บปวดของตัวเองหรืออาจจะใช้จินตนาการสร้างความรู้สึก คล้ายกับคำที่ว่า put your feet in their shoes คือการจำลองเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เจ็บปวดนั้นแล้วจินตนาการความเจ็บปวดที่ผู้อื่นนั้นประสบพบเจอ เช่น ถ้าเพื่อนปิดประตูกระแทกนิ้วตัวเอง คนที่มี empathy ก็จะจินตนาการว่า ถ้ามันเป็นมือเราที่โดนเองมันต้องเจ็บแบบนั้นแบบนี้แน่ๆเลย แล้วจินตนาการถึงความเจ็บปวดนั้นได้อย่างชัดเจนประหนึ่งเป็นความรู้สึกของเจ้าตัวเองเลย และมีความปราถนาอยากให้ผู้นั้นพ้นทุกข์

//ส่วนคนที่เป็น มนุษย์ empath คือคนที่รับรู้และเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นโดยไม่ต้องผูกกับประสบการณ์ความเจ็บปวดในอดีตของตัวเอง ไม่ต้องใช้จินตนาการ ความเจ็บปวดของคนอื่นคนนั้นสามารถวิ่งเข้าสู่ตัวเองประหนึ่งเป็นความเจ็บปวดของตัวเองได้เลย รับได้มากน้อยขึ้นอยู่กับความละเอียดของจิตรับรู้ความเข้มแข็งของ จิต กับ energy shied มีความปรารถนาอยากจะรักษาเยียวยาให้ผู้นั้นพ้นทุกข์จากความเจ็บปวด

𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 = คือการที่นอกจากจะเห็นใจ เข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นประหนึ่งเป็นความเจ็บปวดของตัวเองแล้ว ไม่พอแค่นั้น คนที่มี compassion ยังมีความต้องการและตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือเยียวยารักษาและนำพาผู้ที่กำลังประสบกับความทุกข์หรือความเจ็บปวดนั้นให้พ้นออกมาจากความทุกข์และความเจ็บปวดที่บุคคลนั้นกำลังเผชิญอยู่ด้วย

คนที่มี compassion ส่วนใหญ่จะมี empathy ร่วมด้วย
แต่คนที่มี empathy อาจจะมีหรือไม่มี compassion ด้วยก็ได้

เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจความเจ็บปวดหรือความทุกข์ขใครทั้งหมดทั้ง 100% หรอก เราไม่สามารถทำได้ขนาดนั้น
ขนาดตัวเราเองยังเข้าใจตัวเองไม่ได้ 100% เลย
เพราะฉะนั้น ไม่ว่าอะไร ขอให้พก "ความเมตตา" ติดตัวไว้เสมอ
แค่เมตตา ก็ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นไปอีกหน่อยนึงแล้ว
แค่เมตตา จิตใจที่บอบช้ำก็ได้รับการปฐมพยาบาลแล้ว
แค่ เ ม ต ต า ต่อกันเท่านั้นเอง

ขอให้รักนำทาง
May your love guide you home
𝔸𝕝𝕚𝕔𝕖 🦋