Pick a Pile ~ "รักปัง หรือ รักพัง"

Pick a Pile ~ "รักปัง หรือ รักพัง"


นำ pick a pile มาให้เลือกเล่นๆ 3 กองด้วยกันในหัวข้อ "รักปัง หรือ รักพัง"

กองที่ 1 พระอาทิตย์

กองที่ 2 เค้กวันเกิด

กองที่ 3 กล้องถ่ายรูปถ้าเลือกได้แล้ว อ่านคำทำนายด้านล่างเลยค่ะ