Pick a Card สิ้นปีนี้ จะได้สละโสดไหมนะ? - ไพ่กองที่ 1

Pick a card สิ้นปีนี้ จะได้สละโสดมั้ย? - ไพ่กองที่ 1

เรารู้สึกว่ายังมีความสุขที่จะอยู่แบบนี้ ยังอยากโฟกัสเรื่องงานและการเงินมากกว่า เรายังอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อน เรื่องความรักเอาไว้เป็นเรื่องรอง ขอโฟกัสเรื่องการงานกับการเงินก่อน ถามว่าสิ้นปีนี้จะได้สละโสดมั้ย? พูดเลยว่ามีแนวโน้มที่ไปได้น้อยมาก โฟกัสเรื่องงานและความมั่นคงของตัวเองไปก่อน รักอิสระ ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครจริง ๆ ถ้าหากใครที่มีคนคุยอยู่ตอนนี้ เรารู้สึกว่ายังให้ความรู้สึกกับเขาไม่ได้เต็มที่ ขอให้ระยะเวลาอีกสักครู่ อีกสักพักใหญ่ ๆ ดูคนนี้ไปก่อน ดังนั้นในกองที่ 1 สิ้นปีนี้ยังไม่สละโสดนะ