ราศีพฤษภ 19 มค. - 9 กพ. 65

ทีมงานตาณฑวะ

ราศีพฤษภ

specific duration forecast

คำทำนายล่าสุด 19 ม.ค. - 9 ก.พ. 2565

สวัสดีค่ะ พบกับตาณฑวะดาราจร การพยากรณ์ดาวจรตามหลักโหราศาสตร์ไทย คำพยากรณ์สำหรับราศีพฤษภ วันที่ 19 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565

ดูตำแหน่งดวงดาว

การโคจรวิปริตของดวงดาว หมายถึงเกิดความผิดปกติในเรื่องต่างๆ

ดาวพุธ – การพูด การเจรจาตกลง การค้าขาย

ดาวพฤหัส – การเรียน การสอน การศึกษา ผู้หลักผู้ใหญ่

ดาวศุกร์ – ความรัก การเงินการทอง ความคิดจินตนาการ

ดาวเสาร์ – ความเสี่ยง ความอดทน ความกล้า

สำหรับคนราศีพฤษภ ดาวโคจรวิปริตอยู่ในเรื่อง การงาน ความเจริญ และสุขภาพ ทายได้ว่าในช่วงนี้จะเกิดความวิปริตผิดปกติในหลายๆ เรื่อง การพูด การคิด เงินทอง ความเสี่ยง ส่งผลต่อ ความก้าวหน้า การงาน และ สุขภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น ผลที่เกิดก็ผิดไปจากธรรมดา

การโคจรวิปริต

การโคจรวิปริตของดวงดาว หมายถึงเกิดความผิดปกติในเรื่องต่างๆ

  • ดาวพุธ – การพูด การเจรจาตกลง การค้าขาย
  • ดาวพฤหัส – การเรียน การสอน การศึกษา ผู้หลักผู้ใหญ่
  • ดาวศุกร์ – ความรัก การเงินการทอง ความคิดจินตนาการ
  • ดาวเสาร์ – ความเสี่ยง ความอดทน ความกล้า

สำหรับคนราศีพฤษภ ดาวโคจรวิปริตอยู่ในเรื่อง การงาน ความเจริญ และสุขภาพ ทายได้ว่าในช่วงนี้จะเกิดความวิปริตผิดปกติในหลายๆ เรื่อง การพูด การคิด เงินทอง ความเสี่ยง ส่งผลต่อ ความก้าวหน้า การงาน และ สุขภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น ผลที่เกิดก็ผิดไปจากธรรมดา

ลักษณะพิเศษ

การโคจรของดวงดาวได้ลักษณะพิเศษ (เสี้ยวจันทร์)

ในช่วงที่วันที่ 19 มค. – 9 กพ. 2565 ดวงดาวทำมุมลักษณะพิเศษคือเรียงร้อยกันเป็นเสี้ยวจันทร์จากราศีธนูไปจนถึงราศีพฤษภ ส่งผลต่อคนราศีพฤษภ จะต้องเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและสุขภาพหรือสิ่งที่เสื่อมโทรมลง (ตนุ-มรณะ) เป็นเรื่องต้องตัดสินใจ เรื่องสีเทาๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน หรือเรื่องที่ทำแบบฉกฉวยโอกาส จะถูกจับได้ และเกิดความเสียหายตามมา (๓-๘-๖มนฑ์ มี ๙ และ ๔ ขวาง)

คู่ธาตุไฟ

ดาวคู่ธาตุไฟวิทยากรชั้นสูง – ความคิด/ความเจริญ

สำหรับคนราศีพฤษภ ในช่วงที่วันที่ 19 มค. – 9 กพ. 2565 มีดาวคู่ธาตุไฟที่ภพศุภะ (๑-๗เสริต) จะมีความคิดที่รุนแรงเกิดขึ้นโดยไม่มีดาวใดมาขวางเลย ท่านจะได้เกี่ยวข้องกับวิทยาการขั้นสูง มีความเจริญในหน้าที่การงาน บริหารงานในระดับสูง ควรระวังเรื่องโทสะให้มากในช่วงนี้ คู่ธาตุไฟมักส่งผลให้โมโหเก่งและรุนแรงเกินกว่าเหตุ

คู่แห่งการตัดสินใจ

ดาวคู่แห่งการตัดสินใจ – เรื่องของตนเอง

คนราศีพฤษภมีดาวคู่แห่งการตัดสินใจ หมายถึงจะต้องตัดสินใจในเรื่องของตัวเอง การตัดสินใจครั้งนี้ ถ้าไม่ “ปัง” ก็จะ “พัง” กันเลยทีเดียว แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่าดาวพฤหัสจรในราศีกุมภ์เป็นเรือนเกษตรของราหู จึงเป็นไปได้ว่าการตัดสินใจช่วงนี้ จะไม่เสียหายเพราะดาวพฤหัสส่งผลถึงราหูทำให้ ๕-๘-๙ ครบก๊กวิญญาณ จึงให้คุณต่อภพตนุเป็นอย่างดี

ก๊กเศรษฐี - การงาน

ดาวรวมตัวกันเป็นก๊กเศรษฐีโยคถึงช่อง “การงาน-ความเสื่อมถอย”

มีดาวส่งแรงโยคถึงกันได้ก๊กเศรษฐี ๔มนฑ์/พักร์ – ๕เสริต – ๖ มนฑ์/พักร์ (แต่เป็นก๊กเศรษฐีแตกเพราะดาวโคจรวิปริต) อยู่ในเรือนกรรมะและมรณะของราศีพฤษภ จะเห็นได้ว่าก๊กเศรษฐีแตกในเรือนความการงานและความเสื่อมหรือเรื่องทางไกล ทายว่าการงานที่อยู่แดนไกล ของคนราศีพฤษภในช่วงนี้มีปัญหา แต่ก็ยังดีที่มีดาวราหูกับดาวเกตุจรอยู่ที่ราศีพฤษภเป็นเรือนเกษตรของดาวศุกร์ ความเสียหายทางการงานของคนราศีพฤษภจึงมีอำนาจที่มองไม่เห็นค้ำจุนไว้ การกราบไหว้บูชาต่อเทวะและบูรพกษัตริย์ผู้มีคุณต่อแผ่นดินจะช่วยเรื่องการงาน ความเสื่อมโทรม และสุขภาพของท่านได้ในช่วงเวลานี้

การเงิน

การเงินของราศีพฤษภ

ดูเรื่องการเงินของราศีพฤษภ ไม่มีดาวจรเข้าภพกระดุมภะ พิจารณาดาวเกษตรคือพุธ โคจรวิปริตเข้าภพมรณะ และได้ก๊กเศรษฐี (แตก) การเงินในช่วงนี้จึงมีความวิปริต ไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ เกี่ยวข้องกับเรื่องการงาน เพราะกิจการไม่มีกำไรหรือต้องประสบปัญหา

ความรัก

ความรักของราศีพฤษภ

มาดูเรื่องความรักของคนราศีพฤษภในช่วงนี้ ไม่มีดาวจรเข้าภพปัตนิ พิจารณาดาวเกษตรคืออังคาร จรเข้าภพมรณะ ทำนายว่าจะห่างเหินจากคนสนิท คนรัก หุ้นส่วน หรือ คู่ครอง เพราะมีงานมากมายจนเหนื่อยล้า หรือหุ้นส่วนคู่ครองต้องเดินทางไกล