ราศีสิงห์ 19 มค. - 9 กพ. 65


ทีมงานตาณฑวะ

ราศีสิงห์

specific duration forecast

คำทำนายล่าสุด 19 ม.ค. - 9 ก.พ. 2565

สวัสดีค่ะ พบกับตาณฑวะดาราจร การพยากรณ์ดาวจรตามหลักโหราศาสตร์ไทย คำพยากรณ์สำหรับราศีสิงห์ วันที่ 19 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565

ดูตำแหน่งดวงดาว

ดูตำแหน่ง ทำเนียบ และการโคจรของดวงดาว

 • ๑ ดาวอาทิตย์/ราศีมังกร/จรเข้าภพอริ/มีอุปสรรคในเรื่องการยอมรับนับถือ
 • ๒ ดาวจันทร์/ราศีกรกฏ/เกษตร/จรเข้าภพวินาศะ/เกิดเรื่องจากทางไกล
 • ๓ ดาวอังคาร/ราศีธนู/อุจจาวิลาส/โคจรปกติ/จรเข้าภพปุตระ/สิ่งที่ต้องลงมือทำไม่เห็นผล
 • ๔ ดาวพุธ/ราศีธนู/ประ/โคจรมนฑ์ 19-25 มค./โคจรพักร์ 25 มค. – 2 กพ./จรเข้าภพปุตระ/เจรจากับบุตรบริวารไม่ได้ผล
 • ๕ ดาวพฤหัส/ราศีกุมภ์/โคจรเสริต/จรเข้าภพปัตนิ/มีผู้ใหญ่มาร่วมลงทุนหรือมาใกล้ชิดกัน
 • ๖ ดาวศุกร์/ราศีธนู/มหาจักร/โคจรมนฑ์ 19 มค. – 6 กพ./โคจรพักร์ 6-9 กพ./จรเข้าภพปุตระ/ไม่คิดมากไม่วิตกกังวลเรื่องบุตรบริวาร
 • ๗ ดาวเสาร์/ราศีมังกร/เกษตร/โคจรเสริต/จรเข้าภพอริ/ความเหนื่อยยากหมดไปแล้ว
 • ๘ ดาวราหู/ราศีพฤษภ/นิจ/จรเข้าภพกรรมะ/วุ่นวายในเรื่องการงาน
 • ๙ ดาวเกตุ/ราศีพฤษภ/จรเข้าภพกรรมะ/มีเรื่องให้ช่วยทำ ช่วยคิด
 • ๐ ดาวมฤตยู/ราศีเมษ/จรเข้าภพศุภะ/คิดมาก วิตกกังวล

การโคจรวิปริต

การโคจรวิปริตของดวงดาว หมายถึงเกิดความผิดปกติในเรื่องต่างๆ

 • ดาวพุธ – การพูด การเจรจาตกลง การค้าขาย
 • ดาวพฤหัส – การเรียน การสอน การศึกษา ผู้หลักผู้ใหญ่
 • ดาวศุกร์ – ความรัก การเงินการทอง ความคิดจินตนาการ
 • ดาวเสาร์ – ความเสี่ยง ความอดทน ความกล้า

สำหรับคนราศีสิงห์ ดาวโคจรวิปริตอยู่ในเรื่อง อุปสรรค หุ้นส่วน/คนรัก บุตร/บริวาร (ปุตระ-อริ-ปัตนิ) ทายได้ว่าในช่วงนี้จะเกิดความวิปริตผิดปกติในหลายๆ เรื่อง การพูด การคิด เงินทอง ความเสี่ยง ส่งผลต่อ หุ้นส่วน/คนรัก บุตร/บริวาร มีปัญหาอุปสรรค สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น ผลที่เกิดก็ผิดไปจากธรรมดา

ลักษณะพิเศษ

การโคจรของดวงดาวได้ลักษณะพิเศษ (เสี้ยวจันทร์)

ในช่วงที่วันที่ 19 มค. – 9 กพ. 2565 ดวงดาวทำมุมลักษณะพิเศษคือเรียงร้อยกันเป็นเสี้ยวจันทร์จากราศีธนูไปจนถึงราศีพฤษภ ส่งผลต่อคนราศีสิงห์ จะต้องเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุตร บริวาร และการงาน (ปุตระ-กรรมะ) เป็นเรื่องต้องตัดสินใจ เรื่องสีเทาๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน หรือเรื่องที่ทำแบบฉกฉวยโอกาส จะถูกจับได้ และเกิดความเสียหายตามมา (๓-๘-๖มนฑ์ มี ๙ และ ๔ ขวาง)

คู่ธาตุไฟ

ดาวคู่ธาตุไฟวิทยากรชั้นสูง – อุปสรรค

สำหรับคนราศีสิงห์ ในช่วงที่วันที่ 19 มค. – 9 กพ. 2565 มีดาวคู่ธาตุไฟที่ภพอริ (๑-๗เสริต) จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นโดยไม่มีดาวใดมาขวางเลย ความรุนแรงนี้ส่งผลอันเป็นอุปสรรค เกี่ยวข้องกับวิทยาการขั้นสูง เป็นศัตรูกับผู้ที่เจริญในหน้าที่การงาน หรือไม่ถูกกันกับผู้บริหารงานในระดับสูง ควรระวังเรื่องโทสะให้มากในช่วงนี้ คู่ธาตุไฟมักส่งผลให้โมโหเก่งและรุนแรงเกินกว่าเหตุ

คู่แห่งการตัดสินใจ

ดาวคู่แห่งการตัดสินใจ – การงาน

คนราศีสิงห์มีดาวคู่แห่งการตัดสินใจ หมายถึงจะต้องตัดสินใจในเรื่องการงาน การตัดสินใจครั้งนี้ ถ้าไม่ “ปัง” ก็จะ “พัง” กันเลยทีเดียว แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่าดาวพฤหัสจรในราศีกุมภ์เป็นเรือนเกษตรของราหู จึงเป็นไปได้ว่าการตัดสินใจช่วงนี้ จะไม่ทำให้การงานเสียหายเพราะดาวพฤหัสส่งผลถึงราหูทำให้ ๕-๘-๙ ครบก๊กวิญญาณ จึงให้คุณต่อภพกรรมะเป็นอย่างดี

ก๊กเศรษฐี

ดาวรวมตัวกันเป็นก๊กเศรษฐีโยคถึงช่อง “คนรัก-บริวาร”

มีดาวส่งแรงโยคถึงกันได้ก๊กเศรษฐี ๔มนฑ์/พักร์ – ๕เสริต – ๖ มนฑ์/พักร์ (แต่เป็นก๊กเศรษฐีแตกเพราะดาวโคจรวิปริต) อยู่ในเรือนปัตนิและปุตระของราศีสิงห์ จะเห็นได้ว่าก๊กเศรษฐีแตกในเรือนหุ้นส่วน คนรัก และ บุตร บริวาร ทายว่ากิจการอันหวังผลกำไรในช่วงนี้มีปัญหาเพราะหุ้นส่วน คนรัก หรือ บุตร บริวาร ลูกน้อง แต่ก็ยังดีที่มีดาวราหูกับดาวเกตุจรอยู่ที่ราศีพฤษภเป็นเรือนเกษตรของดาวศุกร์ ความเสียหายในเรื่องกิจการค้า หรือเรื่องเงินทอง ของคนราศีสิงห์ จึงมีอำนาจที่มองไม่เห็นค้ำจุนไว้ การกราบไหว้บูชาต่อเทวะและบูรพกษัตริย์ผู้มีคุณต่อแผ่นดินจะช่วยไม่ให้เกิดความเสียหายได้ในช่วงเวลานี้

เรื่องตนเอง

เจ้าเรือนตนุจรไปภพอริ

เรื่องทั่วไปของคนราศีสิงห์ ไม่มีดาวจรทับลัคนา พิจารณาเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอาทิตย์จรไปเข้าภพอริร่วมราศีกับเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟ ทายว่าคนราศีสิงห์มีเกณฑ์จะไปหาเรื่องเขา และผลที่เกิดก็ไม่สู้ดี เพราะคู่ธาตุไฟตกอริ หมายถึงศัตรูมีความแข็งแกร่ง จะเกิดอุปสรรคขัดแย้งที่รุนแรงเกิดขึ้น

การเงิน

การเงินของราศีสิงห์

ดูเรื่องการเงินของราศีสิงห์ ไม่มีดาวจรเข้าภพกระดุมภะ พิจารณาดาวเกษตรคือพุธ โคจรเข้าภพปุตระ และโคจรวิปริต โยคถึงก๊กเศรษฐี (แตก) การเงินในช่วงนี้จึงไม่ส่งผลดี เป็นการลงทุนที่ทำไปแล้วยังไม่ได้ผลตอบแทน หรือการเงินการทองที่ลงทุนไปนานแล้วเพิ่งจะมาส่งผลเสียหายในช่วงนี้  

การงาน

การงานของราศีสิงห์

จะต้องตัดสินใจในเรื่องการงาน การตัดสินใจครั้งนี้ ถ้าไม่ “ปัง” ก็จะ “พัง” กันเลยทีเดียว แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่าดาวพฤหัสจรในราศีกุมภ์เป็นเรือนเกษตรของราหู จึงเป็นไปได้ว่าการตัดสินใจช่วงนี้ จะไม่ทำให้การงานเสียหายเพราะดาวพฤหัสส่งผลถึงราหูทำให้ ๕-๘-๙ ครบก๊กวิญญาณ จึงให้คุณต่อภพกรรมะเป็นอย่างดี

ความรัก

ความรักของราศีสิงห์

มาดูเรื่องความรักของคนราศีสิงห์ในช่วงนี้ ดาวพฤหัสจรเข้าภพปัตนิ จะมีผู้ใหญ่เข้ามาร่วมหุ้นลงทุน ได้ใกล้ชิด หรือได้คนรักที่เป็นผู้ใหญ่กว่า แต่โยคหลังได้ก๊กเศรษฐี (แตก) อาจมีปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ ผลกำไร (ขาดทุน) เกี่ยวกับคนรัก หุ้นส่วน ที่เป็นผลมาจาก บุตร บริวาร ลูกน้องที่โยคหลังอยู่