ดาวย้ายเดือนพฤษภาคม 2565

ดาวอาทิตย์

ยกย้ายจากลัคนาราศีเมษมาราศีพฤษภ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ซึ่งเป็นภพกดุมภะ(การเงิน)ชองประเทศ การที่ดาวพลังงานความร้อนอย่างดวงอาทิตย์เข้ามาในภพการเงิน ส่งผลให้การเงินหรือเศรษฐกิจของประเทศมีการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว อาจมีการริเริ่มโครงการหรือมีนโยบายใหม่ๆเกิดขึ้นมาจากภาครัฐบาลเพื่อแก้ไชปัญหาด้านการเงินของประเทศ แต่ในอีกมุมหากเป็นด้านลบอาจส่งผลเจอปัญหาเกี่ยวกับภาวะสินค้าขึ้นราคาได้ เช่น ราคาน้ำมัน

#Contestดาวย้าย #ดาวย้าย