Pick a card ตัวคุณในอนาคต อยากบอกอะไรกับคุณ - ไพ่กองที่ 3

ไพ่กองที่ 3 จงปลดปล่อยออกมา เพื่อปลดล็อคปมในใจ

    ตัวคุณในอนาคตต้องการจะบอกกับคุณว่า “ ไม่จำเป็นต้องแอบซ่อนความรู้สึกหรือความคิดของตัวเอง ปลดปล่อยออกมาบ้าง เพื่อปลดล็อคปมภายในใจ ” ความขี้เกรงใจของเรา ทำให้เราต้องแอบซ่อน เก็บอารมณ์ เก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ ลึก ๆ แล้วเราต้องการใครบางคนที่มารับฟังความในใจหรือรับฟังปัญหาของเรา แต่ความเกรงใจของเรา ทำให้เรากลัวว่าจะนำเรื่องไม่สบายใจไปให้คนอื่นหรือคิดว่าคงไม่มีใครต้องการรับฟังปัญหาของเราแน่นอน ยิ่งเก็บสะสมเอาไว้มาก ๆ ทำให้เราต้องแบกรับกับอารมณ์ที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ของตัวเอง ดังนั้นให้ลองปลดปล่อยออกมาบ้าง กล้าที่จะพูด หรือระบายความในใจให้มากขึ้น เลือกพูดอย่างมีเหตุผล ค่อย ๆ อธิบายถึงความในใจของตัวเอง เพื่อคนรอบข้างจะได้เข้าใจในตัวตนของเรามากขึ้น อย่าปิดกั้นตัวเอง อย่างน้อย ๆ ก็จะได้คลายปมในใจของเราไปบ้าง