จะมีดวงโชคลาภ ถูกหวยในเดือนไหนบ้าง? เช็กได้ตามเดือนเกิด

        ดวงจะมีลาภและถูกหวย เดือนไหน เป็นความรู้เรื่องการดูดวงเลข 12 ตัว หรือกราฟชีวิต แบ่งภพการทำนายในแต่ละเดือน เช่น เกิดเดือน 1 เดือนธันวาคม ภพแรกคือตนเอง ภพที่2 คือการเงิน ภพที่ 3 คือ เพื่อน ภพที่ 4 คือ ญาติ ภพที่ 5 คือ บุตร ภพที่ 6 คือ อริ ภพที่ 7 คือ คู่ครอง ภพที่ 8 คือ มรณะ ภพที่ 9 คือ ความสุข ภพที่ 10 คือ งาน ภพที่ 11 คือ ลาภ ภพที่ 12 คือ วินาศ

        จากการดูดวงมาหลายดวงพบว่าเดือนที่ 2 และ 11 ของดวงเกิด เป็นเดือนที่มักจะรับทรัพย์ รับเงิน หรือมักถูกหวย มีโชคด้านการเงิน ให้ทุกท่านลองสังเกตุดูกับวิถีชีวิตที่ผ่านมาของทุกท่าน ขอให้โชคดีรับทรัพย์กันนะครับ