Pick a Card ไพ่อยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรัก - ไพ่กองที่ 2

ไพ่กองที่ 2 ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ

คนโสด - ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ ส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็มีแฟนอยู่แล้ว หรือเป็นคนที่เข้ากันไม่ได้ ความสัมพันธ์ไม่สามารถพัฒนาต่อได้

คนมีคู่ - ความสัมพันธ์ราบรื่นดี เราและคนรักต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหาเข้ามา