Pick a card เดือนพฤษภาคมนี้ เธอจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะ? by Fairy Tarot

    เดือนพฤษภาคมนี้มาทำนายเหตุการณ์ในอนาคตของคุณว่าจะเป็นข่าวดีหรือมีเรื่องที่ต้องระวังสำหรับคุณ ในรูปแบบ Pick a Card จากไพ่ที่มีอยู่ในกอง 4 ชุด ว่าไพ่จะบอกเรื่องอะไรที่คุณต้องเจอในเดือนนี้ ก่อนเลือกไพ่ตั้งสมาธิและจิตอธิษฐานให้ดี แล้วเลือกมา 1 ชุด พร้อมแล้วเชิญอ่านคำทำนายได้เลย


วิธีเล่น

1.)  ให้ตั้งสมาธิ อธิษฐาน คิดถึงสิ่งดีๆ

2.)  เลือกไพ่มา 1 ชุด จาก 4 ชุด แล้วอ่านคำทำนายด้านล่างได้เลยค่ะ
เลือกไพ่กองที่ 1 คลิกที่นี่

เลือกไพ่กองที่ 2 คลิกที่นี่

เลือกไพ่กองที่ 3 คลิกที่นี่

เลือกไพ่กองที่ 4 คลิกที่นี่