เสริมดวง หลวงพ่อทันใจ

สวัสดีวันพระค่ะ พี่อี๊ด @doljaitarot มอบพระหลวงพ่อทันใจ

วัดคลองสระบัว เป็นพระทองสำริดเก่าแก่ ประวัตินั่นมีเรื่องเล่าแห่งปาฏิหารย์ค่ะ 

ระหว่างที่บูรณะวัดแห่งนี้ มีเสียงฟ้าร้องดังโดย ไม่มีสาเหตุ

พระพุทธรูปปูนปั้นปริแตกพร้อมกัน ทำให้มองเห็นทองสำริดภายใน...


ก่อนหน้านี้หลายปีก่อน พี่อี๊ดเคยของานกับหลวงพ่อทันใจ

ที่จังหวัดตตาก เรื่องการงานประสบความสำเร็จดีรวดเร็วมาก

มาเพลานี้ ขอมอบภาพหลวงพ่อทันใจให้กับทุกท่านค่ะ

พี่อี๊ด #dojaitarot