Pick A Card : เขามีคนในใจหรือยัง....

ไพ่กองที่ 1 : เขามีคนในใจอยู่ค่ะ แต่สถานณ์กำลังแย่ลงเรื่อยๆ จนเขาไม่อาจจะรับมือหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ ทำให้ในตอนนี้เขาไม่ได้ให้ความสนใจคุณมากเท่าไหรนัก เพราะกำลังเตรียมตัวรับความเจ็บปวดและความผิดหวังที่กำลังจะเกิดขึ้น ถือว่าเป็นโอกาสและจัวหวะที่ดีสำหรับคุณ ที่คุณจะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจของเขา

ไพ่กองที่ 2 : เห็นเขานิ่งๆ เงียบๆ แบบนี้แต่คนในใจเพียบนะคะ เขาคุยอยู่หลายคนก็จริงค่ะ แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่ได้ชัดเจนกับใคร เพราะกำลังมีความสุขกับการถูกห้อมล้อมด้วยผู้คน แต่อีกไม่นานหรอกค่ะ เขาจะชัดเจนกับใครจะคนที่เขาเลือกและคนๆนี้จะไม่เก็บเงียบ เขาจะประกาศให้โลกได้รู้ว่าคนๆนั้นคือใคร...แม่หมอหวังว่า คนๆนั้นจะเป็นคุณนะคะ 

ไพ่กองที่ 3 : เขามีคนที่คบอยู่ค่ะ และก็รับคุณเข้ามาอีกคน ปัญหาคือ เขาไม่อยากทิ้งใครเลย อยากเก็บไว้ทั้งหมด ระวังมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าได้นะคะ ภายประกอบของแต่ละกองอยู่ใต้คอมเม้นนะคะ