Pick a Card เขาคิดยังไงกับเรา และสิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้ - ไพ่กองที่ 3

ไพ่กองที่ 3 : เขายังไม่เปิดใจให้กับใครง่าย ๆ ในตอนนี้

    ลึก ๆ เขายังมีบางเรื่องที่ติดค้างในใจของเขาอยู่นะคะ อาจจะเป็นเรื่องราวความรักในอดีตที่ทำให้เขาไม่ยอมเปิดใจให้กับใครได้ง่าย ๆ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาค่อนข้างเหนื่อยและเป็นไปได้ยาก เขามีเซฟโซนของเขาเอง ก่อกำแพงในใจ ทำให้เรายากที่จะเข้าถึงความรู้สึกของเขา ซึ่งจะต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจในการพังทลายกำแพงนี้นะ


    สิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้ คือ เขาไม่ทำอะไรเลย เป็นอย่างไรก็เป็นแบบนั้น ไม่คิดจะปรับตัวเอง  เขาสะดวกแบบนี้ ถ้าเรารับข้อเสียของเขาได้ ก็ได้ไปต่อ ถ้ารับไม่ได้ ก็แยกย้าย แยกทางกันไป ถ้าเราจะมาคาดหวังว่าเขาจะรั้งหรือยื้อเราเอาไว้ คงเป็นไปได้ยากแหละ นอกเสียจากจะเป็นเราที่ต้องอดทนและเป็นฝ่ายที่ต้องปรับตัวหาเขาให้ได้ เราถึงจะอยู่กับเขาได้นะคะ