ความหมายแห่งจันทร์เต็มดวง เดือน สิงหาคม 2565


Full moon in August 11, 2022

Full moon in Aquarius  จันทร์เต็มดวงในราศีกุมภ์ 

เวลาในพระจันทร์เต็มดวง คือการปลดปล่อยที่เกินมาในชีวิต  ความเครียด ความทุกข์ทั้งหลาย ในห้วงเวลานี้ เปรียบเหมือนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ผ่านการนั่งสมาธิ หรือ การทำกิจกรรมทางจิตวิญญาณ  Full moon เป็นเวลาที่เรียกว่า ปล่อยสิ่งนั้นไป และยังทำให้ชีวิต  และจิตใจเย็นลงขึ้น


ในเดือนนี้ยังเป็น Super Full moon สุดท้ายของปีด้วยค่ะ 

และในเดือนนี้ ได้ชื่อว่า “ Sturgeon Moon”  ซึ่งมาจาก ชนเผ่า Algonquin ที่จับปลาสเตอเจียนในเดือน สิงหาคม  และยังมีชื่อเรียกที่น่าสนใจอื่น อีกเช่น Green Corn Moon and Grain moon เพื่อให้รู้ว่าเป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว 


Full moon ในเดือนนี้บอกว่า มองทุกอย่างตามความเป็นจริง  เพราะในบางครั้งเราไล่ตามสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับเรา  และในเดือนนี้ปล่อยความวิตกกังวลทิ้งไป คิดว่า ชีวิตคือความสนุกสนาน  ในเดือนนี้ เราต้องดึงดูดความสมดุล แห่งชีวิต  ในเรื่องความคิด ชีวิตนั่นคือวัฏจักร ขอให้ยอมรับว่า แล้ว ชีวิตก้อง่ายขึ้น 


เมื่อมีโอกาสทำสมาธิในคืนนี้ ขอให้พูด affirmation  The truth empowers me and sets me free .

เราจะได้พลังงานที่ดี และปล่อยความทุกข์ มีอิสระในตนเอง 


Cr website cosmopolitan , vice.com

Cr, Moonology manifestation oracle cards

Doljaitarot