Card of the day


16/8/65 มอบไพ่แห่งทรัพย์สมบัติ 

45    Prosperity  ทรัพย์สมบัติ 

You have the ability to manifest prosperity into daily life. 

คุณมีความสามารถที่ดึงดูด ทรัพย์สมบัติเริ่มแต่ในชีวิตประจำวันของคุณ นี้เป็นไพ่แห่งความสมบูรณ์มั่งคั่ง (abundance card)  พระพิฆเนศเตือนให้ระลึกว่า คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้ เป็นเวลาความมั่นคง และ มั่งคั่งของคุณ 


การเงิน  จะได้รับเงินก้อนใหญ่ เป็นเวลาแห่งความมั่งคั่งของคุณ 

การงาน มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเขียน การสอนการสัมนาให้ความรู้ 

ความรัก   มีความสุข อุดมสมบูรณ์ 

Card for the day  เป็นไพ่แห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย ตอนนี้คุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการ