Blessing from Lord Ganesha คำอวยพรแห่งพระพิฆเนศ
คำอวยพรจาก พระพิฆเนศ 30.08.65

เปรียบดั่งตนเองเปนผู้วิเศษที่รอบรู้ในทุกสรรพสิ่ง หากสิ่งที่สำคัญที่สุดให้รู้สภาวจิตของตนเองพี่อี๊ด @doljaitarot