อัญมณีมงคลประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

วันจันทร์

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีเหลือง เรียกว่า เศตาภรณ์ ได้แก่ บุษราคัม(Yellow Sapphire)โทแพซสีเหลือง(Yellow Topaz)ซิทริน(Citrine)เพทายสีเหลือง(Yellow Zircon)อำพัน(Amber)

หยกสีเหลือง(Yellow Jade)เพชรสีเหลือง(Yellow Diamond)ไข่มุกสีเหลืองทอง(Golden Pearl)เป็นต้น

อัญมณีที่ใช้แต่งกายวันจันทร์คือ มุกดา(Moonstone) และโอปอล(Opal)

สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน(คือสีแสด)

สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ คือสีเขียว

สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือสีดำ

สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือสีดำ

สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีฟ้า

วันอังคาร

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีชมพู เรียกว่า ตามภาภรณ์  ได้แก่  ประการัง(Coral)แซปไฟร์สีชมพู(Pink Sapphire)เบริลสีกุหลาบ(Rose Beryl)สปิเนลสีชมพู(Pink Spinel)

โทแพซสีชมพู(Pink Topaz)เพชรสีชมพู(Pink Diamond)ไข่มุกสีชมพู(Pink Pearl)เป็นต้น

อัญมณีที่ใช้แต่งกายวัน(คือประพาฬหรือปะการัง(Coral))

สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน(คือสีเทา)

สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือสีฟ้า

สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ คือสีดำ

สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือสีแสด

สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีแดง

วันพุธ

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีเขียว เรียกว่า อินทนิล ได้แก่ มรกต(Emerald)หยก(Jade)หยกออสเตรเลีย(Chrysoprase)หยกเม็กซิกัน(Calcite)ทัวร์มาลีนสีเขียว(Chrome Tourmaline)เพริโดต์(Peridot)โกเมนสีเขียว(Green Garnet)เขียลส่อง(Green Sapphire)เป็นต้น

อัญมณีที่ใช้แต่งกายวันพุธ(คือมรกต(Emerald))

สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน คือสีฟ้า ถ้าเป็นพุธกลางคืนสีชมพู

สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือสีแดง ถ้าเป็นพุธกลางคืนสีเขียว 

สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ คือสีแสด ถ้าเป็นพุธกลางคืนสีแดง

สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือสีดำ สีเทา

ถ้าเป็นพุธกลางคืน สีขาว สีเงิน 

สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีขาว ถ้าเป็นพุธกลางคืนสีดำ สีเทา

วันพฤหัสบดี

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีส้ม หรือสีแสด เรียกว่า ปิตาภรณ์ ได้แก่โอปอลไฟ(Fire Opal)หยกแดง(Red jade)หยกแดงไต้หวัน(Carnelian)สปิเนลสีส้ม(Orange Spinel)

แซปไฟร์สีส้ม(Padparadscha)ประการัง(Coral) เป็นต้น

อัญมณีที่ใช้แต่งกายวันพฤหัสบดี คือไพฑูรย์หรือตาแมว(Chrysoberyl Cat's Eye)

สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน คือ สีขาว

สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือ ชมพู

สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ คือ สีฟ้า

สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือ สีแดง

สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีเขียว

วันศุกร์

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีฟ้า หรือสีน้ำเงิน เรียกว่า ปภัสราภรณ์ ได้แก่ไพลิน(Blue Sapphire)โทแพซสีฟ้า(Blue Topaz)เพทายสีฟ้า(Blue Zircon)อะความารีน(Aquamarine)ลาพิส ลาซูลี(Lapis Lazuli)

เทอร์คอยส์(Turquoise)เพชรสีฟ้า หรือสีนำเงิน(Blue Diamond) เป็นต้น

อัญมณีที่ใช้แต่งกายวันศุกร์ คือเพชรรัตน์ หรือเพชร(Diamond)

สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน(คือสีเขียว)

สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือสีดำ

สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ คือสีขาว

สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือสีชมพู

สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีแสด

วันเสาร์

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีม่วงหรืสีดำ เรียกว่า กัณหาภรณ์ ได้แก่แอเมทิสต์(Amethyst)แซปไฟร์สีม่วง(Violet Sapphire)นิลตะโก(Black Spinel)โอนิกซ์(Onyx)หยกดำ(Black Jade)

สตาร์ดำ(Black Star Sapphire)ไข่มุกสีดำ(Black Pearl)ปะการังสีดำ(Black Coral)

อัญมณีที่ใช้แต่งกายวันเสาร์ คือนิลมณีรัตน์ หรือนิลกาฬ(Blue Sapphire)

สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน คือสีแดง

สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือสีขาว สีเหลืองอ่อนๆ

สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ คือสีดำ

สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือสีฟ้า

สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีชมพู

วันอาทิตย์

ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีแดง เรียกว่า รัตนาภารณ์  ได้แก่ทับทิม เพทายสีแดง โกเมนสีแดง ทัวร์มาลีนสีแดงเพชรสีแดง เป็นต้น

อัญมณีที่ใช้แต่งกายวันอาทิตย์ คือปัทมราช หรือทับทิม(Ruby)

สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน คือสีดำ สีเทา

สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือสีแสด หรือสีส้ม

สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ คือ สีชมพู และสีแดง

สีอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือสีเขียว

สีอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีดำ