การขึ้นบ้านใหม่ครั้งแรก

ตามตำราท่านให้ขึ้นบ้านวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ อนึ่ง ให้ขึ้นบ้านทางทิศที่ให้คุณ เว้นทิศที่ให้โทษ ดังนี้

ขึ้นทางทิศตะวันออก   จะเป็นความหรือถูกใส่ร้าย

ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จะมีเคราะห์ คนในบ้านจะตาย

ขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่

ขึ้นทางทิศตะวันตก   ไม่ดี คนในบ้านจะป่วย

ขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  มีความสุข เย็นใจ มีโชคลาภ

ขึ้นทางทิศเหนือ   จะมีลูกหลาน บริวาร ญาติมาก

ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีเครื่องใช้อุปโภค บริโภคมาก