Pick a Card ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ความรักดีๆ จะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะ? - ไพ่กองที่ 2

ไพ่กองที่ 2 มีความรักดี ๆ มาแล้ว แต่มีระยะทางเป็นอุปสรรค

    ในอีก 3 เดือนนี้ มีโอกาสที่เราจะพบรักทางไกลหรือจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เช่นกันนะคะ เป็นการเจอกันด้วยความบังเอิญหรือติดต่อประสานงานกันด้วยเรื่องของงาน จึงทำให้เรากับอีกฝ่ายสนิทสนมและใกล้ชิดกันนะคะ แต่เราก็อย่าพึ่งเร่งรีบหรือใจร้อนกับความรักครั้งนี้นะ เพราะมีระยะทางเป็นอุปสรรคในความรักครั้งนี้ จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันแบบยาว ๆ เลยนะคะ ถ้าผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้ ความรักครั้งนี้สมหวังแน่นอน