ฉันทำอะไรในวันที่ฉันสำเร็จ

ฉันทำอะไรในวันที่ฉันสำเร็จ

สิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ และควรรู้คือ อนาคต   แม้จะควรดำรงสติอยู่กับปัจจุบันก็ตาม แต่การรู้อนาคต จะทำให้เราหลีกเลี่ยง หรือ นำสิ่งที่ดีในตอนนั้นมาใช้ให้เป็นแนวทางสู่ความสำเร็จได้

ช่วงเวลาที่เราเจริญรุ่งเรืองที่สุดคือ ตอนไหน อายุเท่าไหร่ และตอนนั้นทำอะไร มีกลุ่มสังคมใดรอบข้างเราตอนนั้น  และช่วงที่เรามีปัญหา ตอนนั้นเราเผชิญกับอะไร มีสังคมใด เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงไม่เดินไปสู่จุดนั้น

หมอดู ที่บอกแนวทางนั้นได้   ไม่ใช่เพียงแค่เป็นหมอดู แต่เป็นนักวิเคราะห์  ที่นำข้อมูลมาส่งต่อให้เจ้าของดวงชะตา  ได้บอกกล่าวสื่อสารสิ่งที่เห็น เพื่อเป็นประโยชน์ให้เจ้าของดวงชะตาจะได้นำไปต่อยอดอย่างมีหลักการ และใช้พลังของตนให้เต็มที่และคุ้มค่าที่สุด  จึงสอดคล้องกับประโยคที่กล่าวว่า "ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เต็มที่ที่สุด ผ่องใสและมีความหวัง  แล้วอนาคตที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นจริงกับคุณ เพราะเรากำหนดชีวิตและอนาคตของตัวเราเอง" 

ดวงชะตาจึงเป็นเครื่องมือที่จะนำคุณ ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าดวงที่หมอดูบอกไว้   จงใช้เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งในการบริหารอนาคตของคุณ

" รู้อนาคต แล้วสร้างอนาคต 

 ในแบบที่คุณปรารถนา"  

ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ