มัดรวมพิกัดบริจาคเงิน ได้เงิน แถมช่วยลดหย่อนภาษี สูงสุด 2 เท่า!

    สิ้นปีนี้เรามาวางแผนลดหย่อนภาษีกันค่ะ รู้หรือยัง ? ว่าสามารถบริจาคเงินในองค์กรที่กำหนด แถมได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่า! จะต้องบริจาคยังไง มีรายชื่อองค์กรไหนที่ร่วมโครงการบ้าง a ดวง ชี้พิกัดมาให้ลูกดวงทุกคน ได้ทำบุญกันค่ะ


กลุ่มและเงื่อนไขการบริจาคที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ คือ

 • สามารถนำมาลดหย่อนภาษี ได้ไม่เกิน 10% ได้แก่ บริจาคด้านสาธารณกุศลทั่วไป
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หากบริจาคกับองค์ดร ด้านการศึกษา โรงพยาบาลรัฐ หรือมูลนิธิต่าง ๆ

และในส่วนของการบริจาคด้านพรรคการเมือง สามารถลดหย่อนตามที่จ่ายจริงได้ไม่เกิน 10,000 บาท


องค์กรที่รับบริจาคและสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
 • สถานศึกษา
 • โรงพยาบาลรัฐ
 • หน่วยงานด้านกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
 • กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง
 • องค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก
 • สถานพักฟื้น บำบัด และพื้นฟูเด็ก
 • กองทุนยุติธรรม
 • เงินบริจาคเพื่อคนพิการ เพื่อเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ
 • สภากาชาดไทย

และในส่วนของการบริจาคด้านพรรคการเมือง สามารถลดหย่อนตามที่จ่ายจริงได้ไม่เกิน 10,000 บาท


ต้องบริจาคที่ไหน ถึงจะได้ลดหย่อนภาษี?


    สามารถบริจาคผ่านระบบ e-Donation ทำได้ที่เว็บไซต์ epayapp.rd.go.th คลิกที่นี่ ซึ่งการบริจาคช่องทางช่องทางนี้จะช่วยให้มีการบันทึกเข้าระบบ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นั่นเอง

หรืออีกช่องทางบริจาคง่าย ๆ ก็คือ บริจาคผ่านทางแอปพลิเคชั่น Moblie Banking ปัจจุบันมีธนาคารที่ร่วมโครงการหลายธนาคารเลยล่ะ สามารถหาเมนู e-Donation ได้เลย


รายชื่อธนาคารที่ร่วมโครงการ e-Donation

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารมิซูโฮ
 • ธนาคารออมสิน

    อีกช่องทางบริจาค ได้ลดหย่อยภาษี คือที่ เว็บไซต์ “ปัญบุญ” ที่รวมพิกัดองค์กรบริจาคให้พร้อม แถมแยกหมวดหมู่ และแจ้งว่าองค์กรไหนสามารถลดหย่อนภาษีได้บ้าง สนใจอยากบริจาคในด้านไหนจิ้มเลยจ้า >> punboon.org


พิกัดองค์กร มูลนิธิ ที่รับบริจาค ได้บุญ แถมลดหย่อนภาษี บริจาคเงินที่ไหนได้ลดหย่อนภาษีบ้าง a ดวงมัดรวมไว้ให้แล้ว อ่านตามหมวดหมู่ได้เลย


บริจาคเพื่อการศึกษา
o มูลนิธิสันติสุข

Tel. 0 2240 1729-30

E-mail : santisuk@santisuk.or.th


o มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

Tel. 0 2826 8555 ต่อ 8408

E-mail : info@smarterthais.org

Facebook : SmarterThaisFoundation


o มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ (FAL)

Tel. 0 5311 1818

E-mail : thaifal.fal@gmail.com

Facebook : มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์


o มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ

Tel. 0 2381 5362-3, 06 4931 4042

E-mail : sss.foundation@hotmail.com

Facebook : Saengsawangfoundation


o มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ / ONE LOVE FOUNDATION

Tel. 065-503-3861

E-mail : onelovefoundationth@gmail.com

Facebook : OneLoveTheFoundation


o มูลนิธิประภาตธรรมคุณ

Tel. 08 1432 5488

E-mail : PHRAKHUWISUDDHIPANYAKOM@gmail.com


o มูลนิธินวธรรม

Tel. 0 2664 7777 ต่อ 1906, 7719

E-mail : ntf@navathamfoundation.com


o กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ***ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Tel. 02-079 5475 (วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ)

Facebook : EEFthailand


o โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ***ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Tel. 02-229 4611-28

E-mail : mechai@pda.or.th

Facebook : MechaiBambooSchool


o มหาวิทยาลัยรามคำแหง ***ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Tel. 02-310 8051-2

E-mail : fis.ru@rumail.ru.ac.th

Facebook : PR Ramkhamhaeng Universityบริจาคเพื่อโรงพยาบาล ผู้ป่วย มูลนิธิแพทย์ สู้โควิด
o มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

Tel.088 874 4671

E-mail : givetochild1415@gmail.com

Facebook : Childrenhospitalthailand


o มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

Tel.08 1832 7565

E-mail : styfoundation@gmail.com

Facebook : SrithanyaHospitalFoundation


o มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

Tel.0 2534 7236

E-mail : rtaf.hospital@gmail.com


o มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

Tel.0 2354 4293

E-mail : munisong1@gmail.com


o มูลนิธิเวชดุสิตฯ

Tel.02-310-3071

E-mail : Vejdusit@bdms.co.th

Facebook : VejdusitFoundation


o มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ***ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Tel.038-933905

E-mail : SRKDONATION@hotmail.com


o ศิริราชมูลนิธิ ***ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Tel.024197658-60, 02414-1414 ต่อ 101-4 ,024192046

E-mail : donate_siriraj@hotmail.com

Line : @sirirajfoundation

Facebook : Sirirajr


o สภากาชาดไทย ***ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Tel.0 2256 4443

E-mail : pr-fund-rc@hotmail.com


o ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ***ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Tel.0 2475 2737

E-mail : Pinklao_foundation@hotmail.com

Facebook : มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า504 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค


o มูลนิธิรามาธิบดีฯ ***ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Tel.0 2201 1111

E-mail : info@ramafoundation.or.th

Facebook : RamaGiveShop


บริจาคเพื่อสถานสงเคราะห์ บำบัดและฟื้นฟูเด็ก สตรี ผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้พิการ
o มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน

Tel.0 2747 2600, 08 9029 2093

E-mail : ccfthai@ccfthai.or.th

Facebook : ThaiCCF


o มูลนิธิดวงประทีป

Tel.0 2671 4045 ถึง 8

E-mail : dpffound@gmail.com

Facebook : dpffound


o มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

Tel.0 2075 2700-2

E-mail : thailand@operationsmile.org

Facebook : Operationsmilethailand


o มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Tel.02-539-2916, 02-539-9958

E-mail : fcdthailand@yahoo.com


o สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

Tel.0 2929 2301-7, 0 2929 2222, 0 2929 2308

E-mail : info@apsw-thailand.org , admin@apsw-thailand.org


o สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย

Tel.0 2391 0400

E-mail : tmwa2495@hotmail.com


o มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ

Tel.0 2455 1594 Fax: 0 2455 1590

E-mail : Banbangkhae@yahoo.com


o มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยฯ

Tel.0 2354 8365-68, 0 2354 8370-71

E-mail : service@blind.or.th

Facebook : blindth


o มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

Tel.0 2886 1188

E-mail : ufp.yimsoo@gmail.com

Facebook : UniversalFoundationForPersonsWithDisabilities


o สมาคมผู้ใช้ประสาทหูเทียม (ประเทศไทย)

Tel.09 7031 7421

E-mail : info@cochlearassociationth.org


บริจาคเพื่อสังคมและชุมชนo มูลนิธิชัยพัฒนา

Tel.0 2447 8585-8

E-mail : webmaster@chaipat.or.th

เว็บไซต์ : https://www.chaipat.or.th/eng/


o มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Tel.02-225-0020, สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 (24ชั่วโมง)

E-mail : contact@pohtecktung.org

Facebook : มูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง / POH TECK TUNG FOUNDATION


o มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Tel.02-105-4778

E-mail : info@ismed.or.th

เว็บไซต์:https://www.ismed.or.th/


o มูลนิธิกระจกเงา

Tel.061-9091840

E-mail : donate@mirror.or.th

Facebook : มูลนิธิกระจกเงา


o สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

Tel.02-229-4611 ถึง 28

E-mail : pda@pda.or.th

Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA


o กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Tel.024755683, 0247555414, 0611290757


o มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Tel.02 226 5666

E-mail : mophadmin@pmmv.or.th


o มูลนิธิกำลังใจ

Tel.081-736 6299

E-mail : info@gumlungjai.org , preeyanon@gumlungjai.org

Facebook : GUMLUNGJAI


o มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Tel.02-278-1828-29 โทรสาร 02-278-1830

E-mail : info@ashthailand.or.th

Facebook: ashthailand


o มูลนิธิอิสรชน Issarachonfoundation

Tel.0928656651

E-mail : jasminjaja5@gmail.com

Facebook : มูลนิธิอิสรชน


บริจาคเพื่อสัตว์ป่า และธรรมชาติo มูลนิธิช้างปันน้ำใจสู่ชาวดอย

Tel.06 4565 3611

E-mail : programs@thecareprojectfoundation.org

Facebook : The Care Project Foundation


o สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

Tel.0 2255 5805

E-mail : info@thaispca.org

Facebook : Tspca Thailand


บริจาคเพื่อศาสนาและโบราณสถาน
o วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ)

Tel.023950319

Facebook : Raphaelchurch


o คริสตจักรนิมิตใหม่

Tel.0 2354 3962

E-mail : NVBTH@YAHOO.COM

Facebook : Nimitmai Christian Church


o วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

Tel.0 2233 8109

Facebook : วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง


o วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

Tel.089-742-0729 ถึง 31

E-mail : aidstemple@hotmail.com

Facebook : วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี


o มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

Tel.0 5311 4594

E-mail : kruba_vorakorn@hotmail.com

Facebook : มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ


บริจาคแล้ว อย่าลืม! จะได้ไม่เสียเปล่า

 • การบริจาคที่ไม่ได้ผ่านระบบ ต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วยนะคะ อย่างเช่น ใบเสร็จรับเงินบริจาค หรือใบอนุโมทนาบัตร ที่มีข้อความ ชื่อหน่วยงานที่บริจาค ทั้งวัน/เดือน/ปีที่บริจาค ชื่อผู้บริจาค ที่ตรงกับชื่อผู้เสียภาษี และจำนวนเงินที่บริจาค
 • หากบริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation แล้ว ไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคก็ได้ เพราะกรมสรรพากรได้ข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว รวมถึงจะได้รับเงินภาษีคืนได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะคะ


และนี่ก็เป็นทริคการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอีกช่องทางหนึ่งที่ a ดวง นำมาฝากกัน งานนี้ได้บุญ อิ่มใจทั้งผู้ให้แล้วผู้รับเลยค่ะ