"พระคาถาเงินล้าน" คาถานี้สวดแล้วรวย!

 "พระคาถาเงินล้าน" ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง สวดเรียกทรัพย์ ปลดหนี้ เสริมเฮง สวด 3 จบ , 9 จบ หรือ 108 จบ 
(ตั้งนะโม 3 จบ) สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม 

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค) 

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน ) 

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย) 

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน) 

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า) 

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น) 

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ  

**สวดทุกวัน เสริมเรื่องการเงิน ให้เงินไม่ขาดมือ ปลดหนี้ เฮงๆ**