ทักษา คือ ตาทิพย์

ทักษา คือ เพชรเม็ดงามของโหราศาสตร์ไทย
ซึ่งนักโหราศาสตร์รุ่นเก่าจะหวงแหนวิชานี้มาก เพราะสามารถนำเอาทักษาไปทำนายดวงจักรราศี และเลข7ตัวได้อย่างแม่นยำ
เปรียบประดุจเหมือนมีตาทิพย์

สำหรับความของภูมิต่างๆของทักษา มีดังนี้
บริวาร=สิ่งที่เข้ามาอยู่ด้วย
อายุ=สุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ การดำเนินชีวิตของเจ้าชะตา
เดช=ความสามารถที่จะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ความแข็งไม่ยอม การใช้อำนาจ การขยายงาน
ศรี=สิ่งที่ได้ สิ่งที่ประสบผลสำเร็จ สิ่งที่ดีกับเรา
มูละ=หลักทรัพย์ ความมั่นคง ถิ่นที่อยู่
อุตสาหะ=ความคิดหรือความพยายามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
มนตรี=ความช่วยเหลือสนับสนุน ความอะลุ้มอล่วย
กาลี=สิ่งที่เสีย สิ่งที่เดือดร้อน สิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา สิ่งที่ไม่ดีกับเรา