ความหมายของ 21 เรือนชะตา

อัตตะ=ตัวของเจ้าชะตา

หินะ=ความชั่วช้าเลวทราม การเอาแต่ใจตัวเอง ตำหนิของตัวเอง ความสิ้นสุดในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง การตายจาก โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งผิดกฎหมาย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การประดิษฐ์ตกแต่ง

ธนัง=การเงินของเจ้าชะตา แก้วแหวนเงินทอง เครื่องประดับ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้

ปิตา=คำพูดของเจ้าชะตา ส่วนศีรษะหรือสมอง บิดา บิดาเลี้ยง บิดาของคู่ครอง ผู้ใหญ่ผู้ชาย ผู้บังคับบัญชาผู้ชาย

มาตา=มารดา มารดาเลี้ยง มารดาของคู่ครอง ผู้ใหญ่ผู้หญิง ผู้บังคับบัญชาผู้หญิง

โภคา=หลักทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ กิจการ อสังหาริมทรัพย์

มัชฌิมา=ความปานกลาง

ตนุ=ตัวเจ้าชะตา

กดุมภะ=การเงินของเจ้าชะตา การเงินหมุนเวียน รายได้ทุกทาง

สหัชชะ=เพื่อนฝูง พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน การติดต่อ การเดินทาง

พันธุ=จิตใจของเจ้าชะตา บ้าน รถ อาคารสถานที่ สถานที่ประกอบกิจการ ยวดยานพาหนะ โรงงาน ถิ่นฐาน

ปุตตะ=บุตรชายหญิงของเจ้าชะตา บุตรเลี้ยง หลาน เหลน บริวาร คนรับใช้ ลูกน้อง ลูกทีม ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกศิษย์ ความคิดริเริ่ม งานใหม่ หน้าที่ใหม่ ความรัก การศึกษา งานด้านการสอน การแข่งขัน การเสี่ยงโชค

อริ=ศัตรู อุปสรรค หนี้สิน โรคภัยไข้เจ็บ การวิ่งเต้น

ปัตนิ=คู่รัก คู่ครอง การแต่งงาน หุ้นส่วน คู่สัญญา คู่กรณี การค้ำประกัน การเล่นหุ้น

มรณะ=โรคภัยไข้เจ็บ ความตาย มรดก การแยกห่างจากกัน การหย่าร้าง ต่างจังหวัด ต่างประเทศ โหราศาสตร์

ศุภะ=ความดีงาม ความก้าวหน้า ตำแหน่งหน้าที่การงาน การศึกษา การสอบแข่งขัน ต่างประเทศ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา

กัมมะ=การงาน อาชีพ ธุรกิจ การเรียน การกระทำ ตำแหน่งหน้าที่การงาน

ลาภะ=จุดเพศของเจ้าชะตา ที่นั่ง(บ้าน,ที่ทำงาน) อาชีพ โชคลาภ ตำแหน่งหน้าที่

พยายะ=โรคภัยไข้เจ็บ ความเร้นลับไม่เปิดเผย ปิดบัง ซ่อนเร้น ที่ปรึกษา ผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้สนับสนุนลับๆ ความล้มเหลว การหมดสิ้นไป ความตายไม่รู้สาเหตุ อุบัติเหตุไม่คาดคิด การรักษาพยาบาล โหราศาสตร์

ทาสา=ความเหนื่อยยากเพื่อคนอื่น อาสาเพื่อส่วนรวม

ทาสี=ความเหนื่อยยากเพื่อครอบครัว เพื่อตนเอง