ดวงดาวกับโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระวัง

ดาวอาทิตย์ หมายถึง
โรคหัวใจ
ความดันโลหิต
เส้นเลือดอุดตัน
นัยต์ตา
อัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคเกี่ยวกับระบบเลือด

ดาวจันทร์ หมายถึง
กระเพาะอาหาร
เบาหวาน
ซีส
ต่อมน้ำเหลือง
เต้านม
ระบบทางเดินอาหาร
ริดสีดวงทหาร
ฝี หนอง ฝีคัณฑสูตร
ระบบน้ำในหูไม่เท่ากัน

ดางอังคาร หมายถึง
การผ่าตัด
อุบัติเหตุ
การเกิดบาดแผลต่างๆ
การถูกทำร้าย
กล้ามเนื้ออักเสบ

ดาวพุธ หมายถึง
สมอง
ความจำเลอะเลือน
โรคประสาท
โรดปวดศีรษะ
โรคเกี่ยวกับปากและฟัน
ปอด
หืด
หู

ดาวพฤหัสบดี หมายถึง
กระเพาะอาหาร
สมอง
ประสาท
ตับ
โรคปวดศีรษะ

ดาวศุกร์ หมายถึง
มดลูก
นิ่ว
ไต
กระเพาะปัสสาวะ ทางเดินปัสสาวะ
ต่อมลูกหมาก
ระบบภายในสตรี
คอเจ็บ ไทรอยต์
กามโรค
เอดส์
ไร้สรรถภาพทางเพศ

ดาวเสาร์ หมายถึง
กระดูก
ปวดตามข้อ
ลำไส้
ภูมิแพ้
โรคประสาท
สมอง
อัมพฤกษ์ อัมพาต
เจ็บหัวเข่า เจ็บหลัง
โรคผิวหนัง
เจ็บเส้น เส้นยึด
โรคปวดศีรษะ

ดาวราหู หมายถึง
ตับ
พิษสุราเรื้อรัง
มะเร็ง
โรคประสาท
ลมบ้าหมู
ติดยาเสพติด