ความหมายของ เรือนต่อเรือน

อัตตะตรงกับตนุ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง

อัตตะตรงกับกดุมภะ หมายถึง
เจ้าชะตามีความขยันในการหาเงิน

อัตตะตรงกับสหัสชะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนมีเพื่อนมาก มีความคล่องแคล่วในการติดต่องานต่างๆ

อัตตะตรงกับพันธุ หมายถึง
เจ้าชะตาชอบที่จะมีกิจการเป็นของตนเอง

อัตตะตรงกับปุตตะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นผู้มีหัวคิดริเริ่มในกิจการใหม่ๆ เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์

อัตตะตรงกับอริ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนชอบการแข่งขัน และต่อสู้ เป็นคนมีโรคประจำตัว

อัตตะตรงกับปัตนิ หมายถึง
คู่ครองของเจ้าชะตาจะมีลักษณะนิสัยใจคอไปกันได้กับเจ้าชะตา

อัตตะตรงกับมรณะ หมายถึง
เจ้าชะตามักจะต้องไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เป็นคนมีโรคประจำตัว และเป็นคนชอบโหราศาสตร์

อัตตะตรงกับศุภะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนที่มีหน้าตาดี จิตใจดีงาม มีคุณธรรม เป็นคนมีการศึกษาสูง จะไปได้ต่างประเทศ

อัตตะตรงกับกัมมะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนตั้งใจจริงในการทำงาน มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ

อัตตะตรงกับลาภะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนมีโชคลาภ ขยันหาลาภผล ตั้งใจจริงในการประกอบอาชีพ

อัตตะตรงกับพยายะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนชอบศาสตร์เร้นลับและโหราศาสตร์ สามารถทำงานที่ปิดบังซ่อนเร้นและผิดกฎหมายได้ เป็นคนมีโรคประจำตัว

อัตตะตรงกับทาสา หมายถึง
เจ้าชะตาชอบทำงานอาสาให้คนอื่น ชอบงานสังคมนอกบ้าน

อัตตะตรงกับทาสี หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนรักครอบครัว ทำทุกอย่างเพื่อตนเองและครอบครัว

หินะตรงกับตนุ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง เป็นคนมีโรคประจำตัว

หินะตรงกับกดุมภะ หมายถึง
เจ้าชะตาไม่สามารถเก็บเงินได้ มีเหตุให้ต้องเสียเงินอยู่บ่อยๆ

หินะตรงกับสหัชชะ หมายถึง
เจ้าชะตามีเพื่อนเป็นคนไม่ดี และเพื่อนจะก่อความเดือดร้อนให้อยู่เสมอ

หินะตรงกับพันธุ หมายถึง
เจ้าชะตาจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถ หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ประกอบกิจการ

หินะตรงกับปุตตะ หมายถึง
เจ้าชะตามีบุตรดื้อรั้น เอาแต่ใจตัว บุตรมีโรคประจำตัว

หินะตรงกับอริ หมายถึง
มีศัตรูที่เลวร้าย มีโรคภัยไข้เจ็บ

หินะตรงกับปัตนิ หมายถึง
มีคู่ครองที่มีตำหนิชีวิตมาก่อน โดยคู่ครองเคยใช้ชีวิตคู่หรือแต่งงานมาก่อน พ่อม่ายแม่ม่าย นอกจากนี้ยังหมายถึงคู่ครองที่ทำตัวเลวร้าย คู่ครองมีโรคประจำตัว เป็นชะตามีหุ้นส่วนไม่ดีทำความเสียหาย จึงไม่ควรมีหุ้นส่วน

หินะตรงกับมรณะ หมายถึง
มีโรคภัยไข้เจ็บ ไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไม่ประสบผลสำเร็จ

หินะตรงกับศุภะ หมายถึง
ตำแหน่งงานที่ยังเป็นรองอยู่ขั้นหนึ่ง เช่น หน่วยงานนั้นมีตำแหน่งผู้จัดการ ฝ่ายเจ้าชะตาจะเป็นได้แค่รองผู้จัดการฝ่าย และด้านการศึกษาก็จะได้แค่ปริญญาโทไม่ถึงปริญญาเอก

หินะตรงกับกัมมะ หมายถึง
ทำงานที่ผิดกฎหมาย การทำงานที่ต้องตรวจสอบหาความผิด การทำงานที่เผด็จการ เอาแต่ใจตัวเอง

หินะตรงกับลาภะ หมายถึง
อาชีพที่ผิดกฎหมาย ได้ลาภผลจากสิ่งผิดกฎหมาย มีความเบี่ยงเบนทางเพศ เช่น เป็น กระเทย มีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับมดลูก ต่อมลูกหมาก และทางเดินปัสสาวะ

หินะตรงกับพยายะ หมายถึง
การมีงานที่เร้นลับและผิดกฎหมาย มีโรคภัยไข้เจ็บ และอุบัติเหตุไม่คาดคิด

หินะตรงกับทาสา หมายถึง
การไปยุ่งยากกับงานอาสานอกบ้าน ซึ่งไม่เป็นผลดีกับเจ้าชะตา

หินะตรงกับทาสี หมายถึง
มีการแก้ปัญหาต่างๆในครอบครัว

ธนังตรงกับตนุ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนมีเงิน ขยันหาเงิน

ธนังตรงกับกดุมภะ หมายถึง
เจ้าชะตามีฐานะการเงินที่ร่ำรวย

ธนังตรงกับสหัชชะ หมายถึง
เจ้าชะตามีเพื่อนและพี่น้องที่มีฐานะทางการเงินดี พึ่งพาอาศัยได้

ธนังตรงกับพันธุ หมายถึง
เจ้าชะตามีใจครุ่นคิดแต่เรื่องการเงิน สามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านและรถยนต์ได้เป็นอย่างดี

ธนังตรงกับปุตตะ หมายถึง
เจ้าชะตามีลูกดี สามารถพึ่งลูกได้ ลูกน้องบริวารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ํธนังตรงกับอริ หมายถึง
เจ้าชะตาเก็บเงินไม่ได้ มีเงินเมื่อไรมีรายจ่ายทันที และหมายถึงผู้ที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้

ธนังตรงกับปัตนิ หมายถึง
เจ้าชะตาได้คู่ครองที่มีฐานะทางการเงินดี มีหุ้นส่วนที่มีฐานะทางการเงินดี สามารถเล่นหุ้นได้

ธนังตรงกับมรณะ หมายถึง
เจ้าชะตาเก็บเงินไม่อยู่ มีสาเหตุให้ต้องจับจ่ายเงินออกไปอยู่เสมอ หากเจ้าชะตาไปหากินที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแล้วจะร่ำรวย และยังหมายถึงทรัพย์มรดก

ธนังตรงกับศุภะ หมายถึง
เจ้าชะตาดำเนินธุรกิจติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วร่ำรวย หรือเดินทางไปทำธุรกิจต่างประเทศแล้วประสบผลสำเร็จ

ธนังตรงกับกัมมะ หมายถึง
เจ้าชะตาขยันทำมาหากินประสบผลสำเร็จในการงานจนร่ำรวย ดำเนินธุรกิจการปล่อยเงินกู้หรือถ้าเป็นลูกจ้างก็ต้องทำหน้าที่ทางด้านการเงิน เช่นเป็นแคชเชียร์

ธนังตรงกับลาภะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนมีโชคลาภทางการเงิน สามารถเสี่ยงโชคได้ เป็นคนมีฐานะการเงินที่ร่ำรวย ทำอาชีพอะไรก็ร่ำรวย ปล่อยเงินกู้ได้

ธนังตรงกับพยายะ หมายถึง
เจ้าชะตาไม่สามารถเก็บเงินได้ ล้มเหลวล้มละลายทางการเงิน แต่หากทำงานที่ผิดกฎหมาย ที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นแล้วจะร่ำรวย  ทำหมอดูหรือขายยารักษาโรคก็ร่ำรวย เล่นไสยศาสตร์ก็พบความสำเร็จ

ธนังตรงกับทาสา หมายถึง
เจ้าชะตาจะใช้เงินทางด้านสังคมหรือส่วนรวม

ธนังตรงกับทาสี หมายถึง
เจ้าชะตาจะขยันหาเงินเพื่อตัวเองและครอบครัว

ปิตาตรงกับตนุ หมายถึง
เจ้าชะตากับบิดามีลักษณะนิสัยคล้ายกัน และมีเจ้านายที่เข้ากับเจ้าชะตาได้

ปิตาตรงกับกดุมภะ หมายถึง
เจ้าชะตามีบิดาที่มีฐานะการเงินดี และมีผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงิน

ปิตาตรงกับสหัชชะ หมายถึง
เจ้าชะตามีการติดต่อกับบิดาและเจ้านายอยู่ตลอดเวลา

ปิตาตรงกับพันธุ หมายถึง
บิดาให้บ้านและรถกับเจ้าชะตา หรือเจ้าชะตาได้รับมรดกตกทอดทางกิจการจากบิดา

ปิตาตรงกับปุตตะ หมายถึง
บิดาช่วยเหลือสนับสนุนในการเปิดกิจการใหม่ของเจ้าชะตา หรือเจ้านายสนับสนุนมอบตำแหน่งใหม่ให้เจ้าชะตา

ปิตาตรงกับอริ หมายถึง
เจ้าชะตามีปัญหาไม่ถูกกันกับบิดาหรือเจ้านายผู้ชาย หรือบิดาป่วย

ปิตาตรงกับปัตนิ หมายถึง
บิดาหรือญาติทางบิดาเป็นผู้จัดแจงเรื่องคู่ให้เจ้าชะตา ถ้าเป็นดวงผู้หญิงหมายถึงได้คู่ครองแก่กว่าหลายปี หรือคู่ครองมีลักษณะคล้ายบิดา

ปิตาตรงกับมรณะ หมายถึง
เจ้าชะตาจะไม่ถูกกับบิดา หรือแยกอยู่กับบิดา บิตามักตายก่อน บิดามีโรคประจำตัว

ปิตาตรงกับศุภะ หมายถึง
เจ้าชะตามีบิดาที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูง มีบิดาเป็นผู้ส่งเสริมความก้าวหน้าให้เจ้าชะตาทุกอย่าง

ปิตาตรงกับกัมมะ หมายถึง
เจ้าชะตาได้รับการสนับสนุนจากบิดาทุกอย่าง ไม่ว่าจะทำเรื่องใดๆ ได้รับมรดกตกทอดกิจการจากบิดา ถ้าเป็นลูกจ้างในการทำงานก็จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านาย

ปิตาตรงกับลาภะ หมายถึง
เจ้าชะตาและบิดาอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลา จะได้ลาภผลและการสนับสนุนจากบิดาในทุกๆเรื่อง ถ้าเป็นลูกจ้างจะได้รับการสนับสนุนทางตำแหน่งหน้าที่การงานจากเจ้านายผู้ชาย ถ้าเสี่ยงโชคให้ซื้อล็อตเตอรี่จากคนมีอายุแก่คราวพ่อแล้วจะถูก

ปิตาตรงกับพยายะ หมายถึง
บิดามีโรคประจำตัว ได้รับการช่วยเหลือจากบิดาลับๆ ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ชายเป็นการส่วนตัวไม่เปิดเผย

ปิตาตรงกับทาสา หมายถึง
เจ้าชะตาอาสาไปช่วยงานสังคมให้ผู้ใหญ่ผู้ชาย

ปิตาตรงกับทาสี หมายถึง
ผู้ใหญ่ผู้ชายช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวของเจ้าชะตา

มาตาตรงกับตนุ หมายถึง
เจ้าชะตากับมารดามีลักษณะนิสัยคล้ายกัน และมีเจ้านายผู้หญิงที่เข้ากับเจ้าชะตาได้

มาตาตรงกับกดุมภะ หมายถึง
เจ้าชะตามีมารดาที่มีฐานะการเงินดี และมีผู้ใหญ่ผู้หญิงที่ช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงิน

มาตาตรงกับสหัชชะ หมายถึง
เจ้าชะตาจะมีการติดต่อกับมารดาและเจ้านายผู้หญิงอยู่ตลอดเวลา

มาตาตรงกับพันธุ หมายถึง
มารดาให้บ้านและรถกับเจ้าชะตา หรือเจ้าชะตาได้รับมรดกตกทอดทางกิจการจากมารดา

มาตาตรงกับปุตตะ หมายถึง
มารดาช่วยเหลือสนับสนุนการเปิดกิจการใหม่ของเจ้าชะตา หรือเจ้านายผู้หญิงสนับสนุนมอบตำแหน่งใหม่ให้เจ้าชะตา

มาตาตรงกับอริ หมายถึง
เจ้าชะตาไม่ถูกกันกับมารดา หรือเจ้านายผู้หญิง หรือมารดาป่วย

มาตาตรงกับปัตนิ หมายถึง
มารดาหรือญาติทางมารดาเป็นผู้จัดแจงเรื่องคู่ให้กับเจ้าชะตา หรือคู่ครองมีลักษณะนิสัยคล้ายกับมารดา

มาตาตรงกับมรณะ หมายถึง
เจ้าชะตาไม่ถูกกับมารดา หรือแยกอยู่กับมารดา มารดามักตายก่อน มารดามีโรคประจำตัว

มาตาตรงกับศุภะ หมายถึง
เจ้าชะตามีมารดาเป็นสิ่งดีงามในชีวิต ได้รับการสนับสนุนจากมารดาทุกอย่าง มารดามีตำแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูง เจ้านายผู้หญิงสนับสนุนตำแหน่งหน้าที่การงานให้เจ้าชะตา

มาตาตรงกับกัมมะ หมายถึง
เจ้าชะตาได้รับการสนับสนุนจากมารดาทุกอย่าง ไม่ว่าจะทำเรื่องใดๆ ได้รับมรดกทางกิจการจากมารดา ถ้าเป็นลูกจ้างในการทำงานก็จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายผู้หญิง

มาตาตรงกับลาภะ หมายถึง
เจ้าชะตาและมารดาอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลา จะได้ลาภผลและการสนับสนุนจากมารดาในทุกๆเรื่อง ถ้าเป็นลูกจ้างจะได้รับการสนับสนุนทางตำแหน่งหน้าที่การงานจากเจ้านายผู้หญิง ถ้าเสี่ยงโชคให้ซื้อล็อตเตอรี่จากคนมีอายุแก่คราวแม่แล้วจะถูก

มาตาตรงกับพยายะ หมายถึง
มารดามีโรคประจำตัว ได้รับการช่วยเหลือจากมารดาลับๆ ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้หญิงเป็นการส่วนตัวไม่เปิดเผย

มาตาตรงกับทาสา หมายถึง
เจ้าชะตาอาสาไปช่วยงานสังคมให้ผู้ใหญ่ผู้หญิง

มาตาตรงกับทาสี หมายถึง
ผู้ใหญ่ผู้หญิงช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวของเจ้าชะตา

โภคาตรงกับตนุ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนมีหลักทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ หรือมีกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

โภคาตรงกับกดุมภะ หมายถึง
เจ้าชะตามีฐานะร่ำรวยเงินทองและหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ของเจ้าชะตามีมูลค่าสูง

โภคาตรงกับสหัสชะ หมายถึง
เจ้าชะตามีธุรกิจติดต่อเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พี่น้องและเพื่อนฝูงของเจ้าชะตาเป็นคนมีฐานะมั่นคง

โภคาตรงกับพันธุ หมายถึง
เจ้าชะตามีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับบ้านและอสังหาริมทรัพย์

โภคาตรงกับปุตนะ หมายถึง
บริวารของเจ้าชะตาเป็นคนมีฐานะมั่นคง บุตรชายหญิงของเจ้าชะตาสามารถสร้างทรัพย์ได้

โภคาตรงกับอริ หมายถึง
หลักทรัพย์ของเจ้าชะตาจะต้องติดจำนอง หรือจะมีหลักทรัพย์ได้ต้องผ่อนชำระ

โภคาตรงกับปัตนิ หมายถึง
คู่ครองของเจ้าชะตาเป็นคนมีหลักทรัพย์มั่นคง มีหุ้นส่วนดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

โภคาตรงกับมรณะ หมายถึง
เจ้าชะตามีหลักทรัพย์อยู่นอกถิ่นเกิดแล้วจะเจริญมั่นคง หากซื้อที่ดินในถิ่นเกิดของตัวเองจะรักษาไว้ไม่ได้ มีเหตุให้ต้องสิ้นสลายไป ยกเว้นที่ดินมรดก สามารถเก็บรักษาไว้ได้ไม่ว่าอยู่ที่ใด

โภคาตรงกับศุภะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนมีหลักทรัพย์ที่มั่นคง สามารถมีหลักทรัพย์อยู่ที่ต่างประเทศได้ด้วย

โภคาตรงกับกัมมะ หมายถึง
เจ้าชะตามีกิจการงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

โภคาตรงกับลาภะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนมีหลักทรัพย์มากมาย มีอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

โภคาตรงกับพยายะ หมายถึง
เจ้าชะตามีหลักทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในซอยหรือในหมู่บ้าน จะทำให้เก็บรักษาทรัพย์สินไว้ได้ แต่หากซื้อที่ดินติดถนนใหญ่ หลักทรัพย์นั้นก็จะขายหรือสิ้นสลายไป

โภคาตรงกับทาสา หมายถึง
มีหลักทรัพย์เพื่อคนอื่น คือเจ้าชะตามีอสังหาริมทรัพย์ให้คนอื่นอาศัยหรือเช่าอยู่

โภคาตรงกับทาสี หมายถึง
เจ้าชะตาขวนขวายหาทรัพย์เพื่อครอบครัว

มัชฌิมาตรงกับตนุ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนรู้จักความพอดีของชีวิต เป็นคนรู้จักประมาณตน

มิชฌิมาตรงกับกดุมภะ หมายถึง
เจ้าชะตามีฐานะทางการเงินดีปานกลาง รู้จักใช้เงินสมฐานะของตัวเอง

มิชฌิมาตรงกับสหัชชะ หมายถึง
เจ้าชะตาคบกับเพื่อนฝูงพอสมควร มีการออกงานสังคมบ้างพอประมาณ

มิชฌิมาตรงกับพันธุ หมายถึง
เจ้าชะตามีบ้านมีรถตามอัตภาพ

มิชฌิมาตรงกับปุตตะ หมายถึง
เจ้าชะตามีับุตรที่มีความเจียมตัว เป็นคนมีบริวารไม่มาก ริเริ่มงานอะไรก็ค่อยเป็นค่อยไป

มิชฌิมาตรงกับอริ หมายถึง
เจ้าชะตามีหนี้ในสัดส่วนที่พอชำระได้ มีศัตรูไม่หนักหนานักพอแก้ไขได้

มิชฌิมาตรงกับปัตนิ หมายถึง
คู่ครองมีความพอดีของชีวิต จัดระเบียบภายในบ้านได้พอเหมาะ

มิชฌิมาตรงกับมรณะ หมายถึง
เจ้าชะตาไม่มีโรคภัยอะไรที่น่ากลัว

มิชฌิมาตรงกับศุภะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนดี รู้จักความพอดีของชีวิต

มิชฌิมาตรงกับกัมมะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนอะไรตามสมควรแก่กำลัง

มิชฌิมาตรงกับลาภะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนมีลาภผลพอปานกลาง

มิชฌิมาตรงกับพยายะ หมายถึง
เจ้าชะตาไม่มีโรคภัยอะไรที่ร้ายแรง

มิชฌิมาตรงกับทาสา หมายถึง
เจ้าชะตาไปช่วยงานนอกบ้านพอสมควร

มิชฌิมาตรงกับ หมายถึง
เจ้าชะตาสามารถดูแลครอบครัวได้ดีพอสมควร

ตนุตรงกับมรณะ หมายถึง
เจ้าชะตามักต้องไปใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดน เช่น ไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปอยู่ต่างประเทศ เจ้าชะตามีโรคประจำตัว เจ้าชะตาเป็นคนชอบโหราศาสตร์

ตนุตรงกับศุภะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนหน้าตาดี จิตใจดีงาม มีคุณธรรม เป็นคนมีการศึกษาสูง จะได้ไปต่างประเทศ หรือทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

ตนุตรงกับกัมมะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนตั้งใจจริงในการทำงาน มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ

ตนุตรงกับลาภะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนมีโชคลาภ ขยันหาลาภผล เป็นคนตั้งใจจริงในการประกอบอาชีพ 

ตนุตรงกับพยายะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนชอบศาสตร์เร้นลับและโหราศาสตร์ สามารถทำงานที่ปิดบังซ่อนเร้นและผิดกฎหมายได้ เป็นคนมีโรคประจำตัว

ตนุตรงกับทาสา หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนชอบทำงาน อาสาให้คนอื่น ชอบงานสังคมนอกบ้าน

ตนุตรงกับทาสี หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนรักครอบครัว ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองและครอบครัว

กดุมภะตรงกับมาณะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนมีืทรัพย์มรดก เป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ เมื่อได้เงินมาเมื่อไรก็มีเหตุให้ต้องจ่ายเงินออกไปทุกครั้ง แต่หากเจ้าชะตาไปหากินที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศกลับเก็บเงินได้ สามารถสร้างฐานะได้ร่ำรวย

กดุมภะตรงกับศุภะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนมีฐานะการเงินดี หากมีธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วจะร่ำรวย หรือเดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศ ก็จะประสบความสำเร็จ

กดุมภะตรงกับกัมมะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนขยันทำมาหากิน สามารถหาเงินได้จนร่ำรวย ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ได้ หรือสามารถทำหน้าที่ทางการเงินได้อย่างดีด้วย

กดุมภะตรงกับลาภะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนมีฐานะการเงินที่ร่ำรวย เป็นคนมีโชคลาภลอย สามารถเสี่ยงโชคได้ ดำเนินธุรกิจอะไรก็ประสบผลสำเร็จ ปล่อยเงินกู้ก็สามารถทำได้อย่างดี

กดุมภะตรงกับพยายะ หมายถึง
เจ้าชะตาไม่สามารถเก็บเงินได้ มีเงินเมื่อไหร่ก็ละลายหมดไปเมื่อนั้น เป็นความล้มเหลวหรือล้มละลายทางการเงิน แต่หากทำงานที่ผิดกฎหมายที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นแล้วจะตรงกันข้าม คือจะเก็บเงินได้ร่ำรวย


กดุมภะตรงกับทาสา หมายถึง
เจ้าชะตาจะใช้เงินเพื่อสังคมและส่วนรวม

กดุมภะตรงกับทาสี หมายถึง
เจ้าชะตาจะหาเงินเพื่อตัวเองและครอบครัว

สหัชชะตรงกับมรณะ หมายถึง
เจ้าชะตามีเพื่อนไม่ดี มีการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ พี่น้องของเจ้าชะตามีการเจ็บป่วย

สหัชชะตรงกับศุภะ หมายถึง
เจ้าชะตามีเพื่อนฝูง พี่น้อง เพื่อนร่วมงานเป็นคนดี มีการศึกษาสูง มีการเดินทางไปต่างประเทศ หรือติดต่องานกับต่างประเทศ มีเพื่อนฝูงพี่น้องอยู่ต่างประเทศ

สหัชชะตรงกับกัมมะ หมายถึง
เจ้าชะตามีงานที่ต้องออกไปติดต่อหรือเดินทางตลอดเวลา เป็นคนทำอะไรจะมีเพื่อนฝูงหรือพี่น้องคอยช่วยเหลือสนับสนุน

สหัชชะตรงกับลาภะ หมายถึง
เจ้าชะตาเป็นคนมีเพื่อนฝูง พี่น้อง เพื่อนร่วมงานที่ดีให้การสนับสนุนเจ้าชะตา เจ้าชะตามีงานที่ต้องออกไปติดต่อและสังคมตลอดเวลา

สหัชชะตรงกับพยายะ หมายถึง
พี่น้องของเจ้าชะตามีการเจ็บป่วย มีการติดต่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนและพี่น้องลับๆเป็นการส่วนตัว

สหัชชะตรงกับทาสา หมายถึง
เจ้าชะตามีการเดินทางออกไปร่วมงานสังคมนอกบ้านตลอดเวลา

สหัชชะตรงกับทาสี หมายถึง
เจ้าชะตามีพี่น้องที่ดี คอยช่วยเหลือ สนับสนุนครอบครัวของเรา

พันธุตรงกับมรณะ หมายถึง
เจ้าชะตาจะย้ายถิ่นฐานบ้านช่องไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ในระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับยวดยานพาหนะ

พันธุตรงกับศุภะ หมายถึง
เจ้าชะตามีญาติพี่น้องที่มีเกียรติ มีบ้านอยู่ที่ต่างประเทศ หรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ต่างประเทศ

พันธุตรงกับกัมมะ หมายถึง
เจ้าชะตามีงานที่เป็นธุรกิจของครอบครัว หรือใช้บ้านเป็นสำนักงาน มีธุรกิจเกี่ยวกับบ้านเช่าและอพาร์ตเมมท์

พันธุตรงกับลาภะ หมายถึง
เจ้าชะตามีบ้านมีรถพร้อม มีธุรกิจเกี่ยวกับบ้านและรถยนต์ มีบ้านเป็นสำนักงาน ดำเนินธุรกิจส่วนตัว ได้รับมรดกตกทอดทางกิจการของครอบครัว

พันธุตรงกับพยายะ หมายถึง
เจ้าชะตาจะมีบ้านหรือสถานที่ประกอบกิจการอยู่ในตรอกในซอย หรืออยู่ภายในอาคาร เช่น อยู่ในห้างสรรพสินค้า แต่หากมีบ้านอยู่ติดถนนใหญ่ ก็จะรักษาไว้ไม่ได้ หรือมีสถานที่ประกอบกิจการอยู่ติดถนนใหญ่ ธุรกิจนั้นก็จะล้มเหลว นอกจากนี้ให้ระวังอุบัติเหตุทางรถด้วย

พันธุตรงกับทาสา หมายถึง
เจ้าชะตามีบ้านและรถ แต่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น มีบ้านให้เช่าหรือคนอื่นเอารถไปใช้แทน

พันธุตรงกับทาสี หมายถึง
เจ้าชะตาขวนขวายหาบ้านและรถเพื่อครอบครัว

ปุตตะตรงกับมรณะ หมายถึง
เจ้าชะตามีลูกยาก หรือถึงมีก็มักจะแยกห่างจากกัน เช่นไปอยู่กับญาติ นอกจากนี้ยังหมายถึงการขยายงานไปอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

ปุตตะตรงกับศุภะ หมายถึง
เจ้าชะตามีบุตรเป็นคนดี มีการศึกษาสูง เป็นที่พึ่งได้ของเจ้าชะตา บุตรมักจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ หรือมีธุรกิจการงานที่ต้องติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศ

ปุตตะตรงกับกัมมะ หมายถึง
บุตรของเจ้าชะตาเป็นคนขยันในการเรียน บุตรมาช่วยเหลือในกิจการงานแทนเจ้าชะตา หรือหมายถึงการริเริ่มงานใหม่หรือหน้าที่ใหม่ และหมายถึงลุกน้องในที่ทำงาน มีรักใหม่ในที่ทำงานเดียวกัน

ปุตตะตรงกับลาภะ หมายถึง
เจ้าชะตามีบุตรเป้นคนดี สามารถเป็นที่พึ่งได้ บุตรจะอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลา เป็นคนมีโชคลาภ ซื้อล็อตเตอรี่จากเด็กแล้วจะโชคดี มีการขยายกิจการงานเพิ่มขึ้น บริวารจะส่งเสริมสนับสนุนเจ้าชะตาอย่างดี

ปุตตะตรงกับพยายะ หมายถึง
เจ้าชะตามีบุตรยาก มีบุตรขี้โรค มีงานที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นหรือผิดกฎหมาย มีบุตรลับๆ มีรักใหม่ลับๆ ไม่เปิดเผบ

ปุตตะตรงกับทาสา หมายถึง
เจ้าชะตาคิดจัดงานช่วยเหลือคนอื่น หรือช่วยเหลือสังคม บุตรชอบกิจกรรมนอกบ้าน

ปุตตะตรงกับทาสี หมายถึง
มีบุตรที่รักครอบครัว และดูแลบ้านช่องอย่างดี

อริตรงกับมรณะ หมายถึง
โรคภัยไข้เจ็บของเจ้าชะตา ไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมักจะมีอุปสรรค

อริตรงกับศุภะ หมายถึง
กว่าจะได้ตำแหน่งงานหรือศึกษาจบจะต้องเจออุปสรรคก่อน การดำเนินงานเกี่ยวกับต่างประเทศมักจะต้องเจออุปสรรคเสมอ

อริตรงกับกัมมะ หมายถึง
ไม่ว่าจะทำงานอะไร ก่อนจะสำเร็จได้นั้นจะต้องเจออุปสรรคก่อนเสมอ มีศัตรูในที่ทำงาน

อริตรงกับลาภะ หมายถึง
ให้ระวังโรคภัยเกี่ยวกับมดลูก ต่อมลูกหมาก โรคภายในสตรีและทางเดินปัสสาวะ มีศัตรูอยู่ในที่ทำงานเดียวกัน ไม่มีโชคลาภ ได้เงินกู้หรือเงินที่ติดค้างกลับคืนมา

อริตรงกับพยายะ หมายถึง
โรคภัยไข้เจ็บของเจ้าชะตา มีศัตรูคอยปองร้ายอยู่ลับๆ ระสังหนี้สินและการล้มละลาย

อริตรงกับทาสา หมายถึง
เจ้าชะตาวิ่งเต้นช่วยเหลือแต่งานนอกบ้านและสังคม

อริตรงกับทาสี หมายถึง
เจ้าชะตาวิ่งเต้นเพื่อครอบครัว

ปัตนิตรงกับมรณะ หมายถึง
เจ้าชะตามีคู่ก็ต้องเลิกกันหมด หรือตายจากกันไป ยกเว้น มีคู่ครองอายุแก่กว่า6ปีขึ้นไป ไม่เกี่ยวกับอายุแต่คู่ครองเดินทางบ่อย อยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ เป็นพ่อม่ายแม่ม่าย เป็นชาวต่างชาติ

ปัตนิตรงกับศุภะ หมายถึง
ได้คู่ครองเป็นคนดี มีการศึกษาสูง เคยไปต่างประเทศ หรือทำงานติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศ 

ปัตนิตรงกับกัมมะ หมายถึง
ได้คู่ครองที่เรียนหนังสือมาด้วยกัน ในที่ทำงานเดียวกัน หรือเคยทำงานด้วยกัน หรือมาติดต่องานกัน มีหุ้นส่วนมาร่วมดำเนินงานด้วยกัน

ปัตนิตรงกับลาภะ หมายถึง
เป็นคนมีแฟนมาก มีคู่ครองหลายคน ได้แฟนเป็นคนมีฐานะส่งเสริมเจ้าชะตา คู่ครองเป็นคนที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกัน หรือเป็นคนในที่ทำงานเดียวกัน มีหุ้นส่วนดี สามารถเล่นหุ้นได้

ปัตนิตรงกับพยายะ หมายถึง
เจ้าชะตาจะมีคู่ครองลับๆ ชีวิตคู่ไม่สมบูรณ์แบบ เช่นนานๆเจอกันสักครั้ง เพราะแฟนอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ นอกจากนี้ยังหมายถึงชีวิตคู่ที่ได้ตัวไม่ได้ทะเบียน หรือได้ทะเบียนไม่ได้ตัว

ปัตนิตรงกับทาสา หมายถึง
คู่ครองของเจ้าชะตาชอบไปอาสางานนอกบ้าน ชอบยุ่งเรื่องงานสังคม

ปัตนิตรงกับทาสี หมายถึง
คู่ครองของเจ้าชะตาเป็นคนรักครอบครัว