ทริคทำบุญเสริมดวงให้ปัง แก้ดวงจากร้ายกลายเป็นดี

คนเกิดวันอาทิตย์ (ดาว1)
จะมีดาวศุกร์(6)เป็นกาลี
จะส่งผลต่อวิบากกรรมให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความสุข ความรัก ครอบครัว รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับมดลูก นิ่ว ไต ต่อมลูกหมาก ทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ และระบบภายในของสตรี จึงต้องบรรเทากรรมด้วยการทำบุญ ดังนี้

 • ทำบุญเลี้ยงพระ และใส่บาตรเป็นประจำ
 • ถวายผ้าไตรจีวร
 • ถวายผ้าอาบน้ำฝน
 • บริจาคเสื้อผ้า อาหารแก่คนยากจน
 • บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 • ทำบุญร่วมทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นประจำ
 • ถวายแจกันคู่ เทียนคู่ ให้วัด
 • ถวายพวงมาลัยดอกรัก และดอกมะลิ แด่พระพุทธรูป


คนเกิดวันจันทร์(ดาว2)
จะมีดาวอาทิตย์(1)เป็นกาลี
จะส่งผลวิบากกรรมเกี่ยวกับชื่อเสียง เกียรติยศให้หม่นหมองได้ รวมทั้งมีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับดวงตา หัวใจ ความดันโลหิต ระบบเลือดต่างๆ อัมพฤกษ์ อัมพาต อัคคีภัย และอันตรายจากไฟ จึงต้องบรรเทากรรมด้วยการทำบุญ ดังนี้

 • ถวายเทียนพรรษา
 • ร่วมหล่อเทียนพรรษา
 • ซื้อเทียนเป็นห่อไปถวายวัด
 • ถวายไฟฉายแด่พระภิกษุ สามเณร
 • ถวายตะเกียง โคมไฟ หลอดไฟ ให้วัดและศาลเจ้า
 • บริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ชุมชนต่างๆ
 • ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงบ่อยๆ
 • ทำบุญร่วมสร้างระฆัง
 • ทำบุญช่วยเหลือคนที่ตาพิการ


คนเกิดวันอังคาร(ดาว3)
จะมีดาวจันทร์(2)เป็นกาลี
จะส่งผลให้อารมณ์และความรู้สึกแปรปรวนตลอดเวลา จิตใจเศร้าหมอง ไม่เบิกบาน รวมทั้งมีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบทางเดินอาหาร เบาหวาน ฝี ริดสีดวง ซีส และจะมีอันตรายทางน้ำด้วย จึงต้องบรรเทากรรมด้วยการทำบุญ ดังนี้

 • ถวายน้ำบริสุทธิ์ รวมทั้งน้ำปานะแด่พระภิกษุ สามเณร
 • ร่วมบริจาคทำบุญ สร้างแท้งค์น้ำ และเครื่องกรองน้ำให้วัด
 • บริจาคเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนและชุมชนต่างๆ
 • บริจาคร่วมสร้างเขื่อน รวมทั้งที่เกี่ยวกับการชลประทานต่างๆ
 • คอยช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสึนามิด้วย


คนเกิดวันพุธกลางวัน(ดาว4)
จะมีดาวอังคาร(3)เป็นกาลี
จะส่งผลวิบากกรรมให้เกิดการผ่าตัด อุบัติเหตุ การเกิดบาดแผล การถูกทำร้าย จึงต้องบรรเทากรรมด้วยการทำบุญ ดังนี้

 • ถวายเครื่องโกนหนวด แด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อใช้ปลงผม
 • ถวายค่าใช้จ่ายในการทำฟัน แด่พระภิกษุ สามเณร
 • บริจาคเงินทุนให้คนในชุมชนได้ทำฟัน
 • ร่วมบริจาคกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้วัดและชุมชนต่างๆ


คนเกิดวันพฤหัสบดี(ดาว5)
จะมีดาวเสาร์(7)เป็นกาลี
จะส่งผลวิบากกรรม ด้านสุขภาพให้มีปัญหาเกี่ยวกับ สมอง ลำไส้ กระดูก อัมพฤกษ์ อัมพาต ผิวหนัง ภูมิแพ้ และภัยธรรมชาติเกี่ยวกับแผ่นดินไหว แผ่นดินทรุดตัว จึงต้องบรรเทากรรมด้วยการทำบุญ ดังนี้

 • บริจาคผักให้โรงทานต่างๆ รวมทั้งโรงครัวของวัด
 • ร่วมบริจาคเงิน เวลาวัดมีการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ
 • คอยบริจาคช่วยเหลือผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ที่สมองเสื่อม
 • บริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแผ่นดินไหว หรือแผ่นดินทรุดตัว
 • ทำบุญถวาย เวลาวัดจะใช้เกี่ยวกับ อิฐ หิน ปูน ทราย
 • บริจาคเครื่องมือ ในการก่อสร้างให้วัด
 • ทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า และชีวิตสัตว์ต่างๆ


คนเกิดวันศุกร์(ดาว6)
จะมีดาวราหู(8)เป็นกาลี
จะส่งผลด้านวิบากกรรมให้ต้องถูกหลอก ถูกโกง มีคดีความ ต้องระวังเกี่ยวกับโจรภัย และสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งด้วย จึงต้องบรรเทากรรมด้วยการทำบุญ ดังนี้

 • ทำบุญบริจาคเมรุเผาศพให้แก่วัด
 • ทำบุญซื้อโลงศพตามมูลนิธิต่างๆ
 • ทำบุญช่วยค่าทำศพให้คนยากจนต่างๆ
 • บริจาคทรัพย์ร่วมต่อต้านภัยของยาเสพติด
 • ถวายใบชา แด่พระภิกษุ สามเณร
 • บริจาคกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้วัดและชุมชนต่างๆ
 • ร่วมบุญในพิธีล้างป่าช้า
 • บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็ง


คนเกิดวันเสาร์(ดาว7)
จะมีดาวพุธ(4)เป็นกาลี
จะส่งผลด้านวิบากกรรมให้ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร ถูกยื่นโนติ้ส ถูกบัตรสนเท่ห์ และโรคภัยเกี่ยวกับ สมอง ปอด ความทรงจำ ไมเกรน โรคเกี่ยวกับช่องปากและหู จึงต้องบรรเทากรรมด้วยการทำบุญ ดังนี้

 • ถวายหนังสือสวดมนต์ให้วัด
 • ร่วมบริจาคทำบุญสร้างห้องสมุดตามสถานที่ต่างๆ
 • บริจาคหนังสือแก่เด็กยากไร้
 • ซื้อหนังสือบริจาคให้ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งหอสมุดแห่งชาติ
 • บริจาคเงินช่วยเหลือคนที่หูหนวก
 • พิมพ์หนังสือธรรมะ แจกจ่ายเป็นทาน
 • อ่านหนังสือลงเทปให้คนตาบอดฟัง


คนเกิดวันพุธกลางคืน(ดาว8)
จะมีดาวพฤหัสบดี(5)เป็นกาลี
จะส่งผลด้านวิบากกรรมให้ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา ศีลธรรมความประพฤติ ผู้ใหญ่ให้โทษ ไม่สนับสนุน รวมทั้งถูกความอยุติธรรมต่างๆ รวมทั้งต้องระวังสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับสมอง กระเพาะอาหาร ไมเกรน ความทรงจำ ตับ จึงต้องบรรเทากรรมด้วยการทำบุญ ดังนี้

 • ทำบุญตักบาตรพระ และถวายสังฆทานเป็นประจำ
 • บริจาคร่วมหล่อพระพุทธรูป บูรณะพระประธาน โบสถ์ วิหารต่างๆ
 • บริจาคเงินร่วมสร้างโบสถ์ วิหาร กุฏิ ศาลาการเปรียญ และเสนาสนะสงฆ์ต่างๆ
 • ถวายยาสามัญประจำบ้าน ในชุดสังฆทานด้วยเสมอ
 • ร่วมทำบุญสร้างโรงเรียนปริยัติธรรม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนของพระภิกษุ สามเณร
 • นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมเป็นประจำ
 • สละทรัพย์ และสิ่งของให้ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
 • บริจาคเงินช่วยเหลือศูนย์ที่ดูแลคนชรา
 • ทำบุญไหว้พระตามวัดต่างๆเป็นประจำ
 • บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเกี่ยวกับสมองเสื่อม
 • มอบทุนการศึกษาให้เด็กที่มีฐานะยากจน
 • บริจาคเงินให้ตามโรงพยาบาลต่างๆ