ความรู้เกี่ยวกับวันเวลามงคล

📌ความรู้เกี่ยวกับวันเวลามงคล


📍วันที่เป็นเดช คือทำให้มีอำนาจ

ใครใช้ฤกษ์นี้ เขาจะเป็นคนมีเดช สามารถสั่งการบังคับใครก็ได้ เป็นคนมีอำนาจน่าเกรงขามของชนทั่วไป

มีพลังอำนาจให้คนอื่นกลัวได้เพียงเพราะเห็น เพราะเดชที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในตัวเขา แล้วเปล่งประกายเป็นรัศมีซ่านออกมานอกตัว

พูดอะไรออกไปใครก็เชื่อ ไม่มีใครกล้าลองดีด้วย ไม่มีคนกล้าเถียง มักยอมรับแต่โดยง่าย เขาเรียกว่า พ่ายต่อเดช แพ้ต่อวาสนา

เป็นที่เกรงใจของคนทั้งปวง สามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้ เพราะมีอำนาจวาสนาและบารมีครบถ้วน

📍ช่วงเวลาที่เป็นเดช คือทำให้มีอำนาจ

ใครใช้ยามนี้ จะทำให้มีอำนาจวาสนาชะตารุ่ง บารมีเกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง

มีความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาคนอื่น


📍วันที่เป็นศรี คือทำให้ร่ำรวย

ใครใช้ฤกษ์นี้ เขาจะเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทอง สมบัติพัสถานมากมาย ลักษณะดี มีสิริ อยู่ที่ไหนก็มักจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

เป็นที่รักเคารพของคนอื่น ใครๆก็รัก รุ่งเรืองเฮงเจริญดี

📍ช่วงเวลาที่เป็นศรี คือทำให้ร่ำรวย

ใครใช้ยามนี้ จะทำให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวตน


📍วันที่เป็นมนตรี คือทำให้มีปัญญามีความคิด

ใครใช้ฤกษ์นี้ เขาจะเป็นคนมีความรู้ ชอบเรียนรู้ ใฝ่ศึกษา แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิต มักมีผู้ให้อุปถัมภ์ค้ำชู

📍ช่วงเวลาที่เป็นมนตรี คือทำให้มีปัญญามีความคิด

ใครใช้ยามนี้ จะทำให้หมั่นศึกษา ได้เป็นใหญ่เป็นโต ประสบความสำเร็จ ได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่

ได้รับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ความคิดความอ่านไม่ติดขัด


📍วันที่เป็นมูละ คือทำให้มีฐานะ

ใครใช้ฤกษ์นี้ เขาจะเป็นคนมีหลักมีฐานมีบ้านมีเรือน ฐานะอยู่ในระดับดี ทำอะไรก็ดูดีไปหมด ทำมาค้าก็ขึ้น ทำธุรกิจก็ประสบความสำเร็จ

📍ช่วงเวลาที่เป็นมูละ คือทำให้มีฐานะ

ใครใช้ยามนี้ จะทำให้มีทุนทรัพย์ หรือมีมรดกสืบทอดส่งมา ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้กับตนเองในปัจจุบันและภายภาคหน้า ทำให้มีต้นทุนในการทำการต่างๆ


📍วันที่เป็นอุตสาหะ คือทำให้ขยัน

ใครใช้ฤกษ์นี้ เขาจะเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียร อุตสาหะพยายาม ทน สู้ไม่ถอย หนักเอาเบาสู้ หนักไม่ท้อเบาไม่ถอย ทำให้ประสบความสำเร็จได้

📍ช่วงเวลาที่เป็นอุตสาหะ คือทำให้ขยัน

ใครใช้ยามนี้ จะทำให้มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อง่าย การประกอบกิจการงานค้าขาย หรือการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมให้เกิดผลสำเร็จ

จากความมีมานะอุตสาหะและความพยายามของตนเอง 


📍วันที่เป็นบริวาร คือทำให้มีพวกพ้อง

ใครใช้ฤกษ์นี้ เขาจะเป็นคนมีเพื่อนฝูงมาก ล้อมหน้าล้อมหลัง บริวารมากมาย เป็นคนพูดจาน่าเชื่อถือ น่าศรัทธาเชื่อมั่น

ทำให้ไปไหนก็มีเพื่อนคบค้าสมาคมมากหน้าหลายตา เป็นที่ชื่นชอบของเหล่ามหาชน อบากเป็นผู้แทนเป็นผู้นำชุมชน เป็นผู้นำของหมู่คณะต่างๆ

ก็ต้องเลือกทำการมงคลในวันนี้

📍ช่วงเวลาที่เป็นบริวาร คือทำให้มีพวกพ้อง

ใครใช้ยามนี้ จะทำให้บุตร สามี ภรรยา ข้าทาสบริวารชายหญิง คนในบ้านผู้ที่อยู่ในอุปการะ ผู้ใต้บังคับบัญชา

รวมไปถึงเพื่อนและมิตรสหายของตนทั้งหมดสบายกันถ้วนหน้า ได้บริวารดี บริวารเชื่อฟัง


📍วันที่เป็นอายุ คือทำให้อายุยืน

ใครใช้ฤกษ์นี้ เขาจะเป็นคนมีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร ไม่แย่งเอาความดีของคนอื่นมาเป็นคนตัวเอง

เกลียดความชั่วร้าย รักความยุติธรรม มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม  อันเป็นเหตุให้ตนเองพลอยมีอายุยืนยาวตามไปด้วย และมีความเป็นอยู่ปกติสุข ไม่ขึ้นๆลงๆ ไม่ต้องเดือดร้อนอย่างคนอื่น ไม่ต้องนั่งน้ำตานองอาบสองแก้มลองมือ

📍ช่วงเวลาที่เป็นอายุ คือทำให้อายุยืน

ใครใช้ยามนี้ จะทำให้มีอายุยืนยาวหรือมีอายุมั่นขวัญยืน เป็นไปในลักษณะที่จะทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไร้โรคาพยาธิ


📍วันที่เป็นกาลกิณี คือทำให้เสียหายย่อยยับ

ใครใช้ฤกษ์นี้ เขาจะได้พบแต่ความวิบัติ ความเดือดร้อน มากมายศัตรู เดือดร้อนใจไม่ขาด ความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรก

สามวันดีสี่วันป่วย ห้าวันหายหกวันตายไม่มีฟื้น ย่อยยับอับปราชัยใครเขาไปหมด ทำการทำงานใดก็มักล้มเหลว ล้มแล้วล้มอีก เหมือนขาไม่มีแรง

ล้มแล้วไม่ลุก คลุกแล้วไม่ได้กิน ไม่เป็นสิริมงคล แถมด้วยการเป็นอัปมงคลด้วยซ้ำ

📍ช่วงเวลาที่เป็นกาลกิณี คือทำให้เสียหายย่อยยับ

ใครใช้ยามนี้ จะทำให้มีแต่ความโชคร้าย วิบัติ เสียหาย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

ทำอะไรก็มีแต่จะพินาศล่มจมเสียหาย ไม่มีทางเจริญรุ่งเรืองได้