บทกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร พร้อมบทอธิษฐานขออโหสิกรรม

·     กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

หลายชีวิตต้องทนทุกข์ทนลำบาก เพราะเจ้ากรรมนายเวรไม่ยอมปล่อย

ดังนั้นเจ้ากรรมนายเวรนี้เป็นอะไรที่มีส่วนสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตของเราทุกกรณี

หากเราทำดีกับเขาเป็นประจำ เขาก็จะดีกับเรา และสิ่งที่เราสามารถทำดีกับเขาก็ได้แก่ การหมั่นกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ดังนี้


ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล จากการทำคุณงามความดีในวันนี้และที่ทำมาตลอดชาตินี้

ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยทำผิดทำพลาดล่วงเกินท่านเหล่านั้น

เอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านเหล่านั้นแม้จะอยู่ในภพภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านจงได้รับ

ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วย ขอให้ท่านเหล่านั้นได้ร่วมชื่นชมอนุโมทนา

ต่อการทำคุณงามความดีของข้าพเจ้า ด้วยบุญแห่งการอนุโมทนานั้น ขอให้ส่งผลสะท้อนย้อนกลับ

ไปให้ท่านเหล่านั้น จงมีแต่ความสุขในภพภูมิที่ท่านอยู่นั้นด้วยเถิด…


·     อธิษฐานขออโหสิกรรม

กรรมใดที่ข้าพเจ้าทำแก่ผู้ใดในภพไหนๆชาติไหนๆ จะเป็นใครก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวร

จงอโหสิกรรมนั้นให้ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมกับข้าพเจ้าต่อไปอีก แม้กรรมใดที่ผู้ใดในภพไหนๆชาติไหนๆ ได้กระทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมให้แก่ท่านผู้นั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ ขออย่าให้มีเวรมีกรรมเกี่ยวเนื่องผูกพันเป็นภาระใจกันต่อไปอีก ข้าพเจ้าขอยกถวายเวรกรรมอันนั้นแก่พระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนั้น ขอให้เวรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับข้าพเจ้าทั้งสิ้นจงเป็นอโหสิกรรม

           ขอให้ข้าพเจ้า สามีภรรยา บุตรหลาน ทุกคนในครอบครัว ตลอดถึงวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการะคุณต่อข้าพเจ้าทั้งหมด และสัตว์โลกทั้งหมดทั้งมวล จงมีแต่ความสุขความเจริญ ได้มีโอกาสปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม อันจะนำผลคือความสุขสำราญมาให้ชีวิตไปทุกภพทุกชาติด้วยเถิด…