ความรักที่มากเกินไปจนกลายเป็นความหมกมุ่น

สิ่งที่มากล้นเกินพอดี

และไม่ได้รับการจัดการ

ให้เหมาะสม

มันสามารถสร้างปัญหาได้


เป็นธรรมชาติ

ที่จะต้องเกิดแรงปรารถนา

ทางเพศในตัวของอีกฝ่าย

สำหรับชีวิตคู่

หากไม่ได้รับการปลดปล่อย

ร่วมกันเพราะอีกฝ่าย

ไม่มีอารมณ์ร่วม

หรือต่างฝ่ายต่าง

เกิดอารมณ์ขึ้นมาไม่พร้อมกัน

มันอาจจะถูกนำไปปะทุออกมา

เป็นประเด็นอื่นๆได้ในชีวิต


พลังงานงานก็คือพลังงาน

พลังงานที่ล้นเหลือในมนุษย์

เมื่อถูกระบุแล้วว่า

ต้องการปลดปล่อยกับ

“คนนี้” แต่ไม่ได้รับการ

ตอบสนองจากเขา


เป็นธรรมดาที่มันจะถูก

บังคับให้ปลดปล่อยออกมา

เป็นพฤติกรรมอื่นๆ

ในความสัมพันธ์แทน


การเรียกร้องความสนใจ

งอแง หรือกระทำพฤติกรรม

แปลกๆกับอีกฝ่าย

ก็เป็นผลที่สะท้อนออกมาจากสิ่งนี้


ซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็น

การกระทำที่ไม่น่ารัก

จนเกิดความร้าวฉาน

ในความสัมพันธ์ได้


การจัดการปลดปล่อย

อย่างเหมาะสมร่วมกัน

อาจเป็นทางออกที่ดีกว่า

การปล่อยให้มันบานปลาย

แบบเลอะเทอะรุงรัง


เมื่อฝ่ายหนึ่งแข็งขื่นชี้นำ

และอีกฝ่ายหนึ่งโอ่นอ่อนคล้อยตาม

มันจะเกิดเป็นการกระทำที่ลงตัว


มากกว่าปล่อยให้ต่างฝ่าย

ต่างก็รำต่างก็ร้องไปคนละทำนอง

จนท้ายที่สุดต้องแยกทาง

จรจากกันไป

เพราะไม่สามารถหาจุดร่วม

ที่สนองกันลงตัวได้

หรืออย่างดีสุดก็คือการเฉยชาใส่กัน

ไม่หวานชื่นเสมือนครั้ง

เมื่อแรกเริ่มมองตาจิตวิทยาพฤติกรรมกับไพ่ทาโรต์

ไพ่ทาโร่ต์จิตพิเคราะห์