สาเหตุของปัญหาเรื้อรัง

"ความไม่รู้หรือรู้ไม่พอมักทำให้เกิดปัญหา

พึ่งคิดทุกสิ่งก่อนที่จะทำทุกอย่าง"


ไม่มีปัญหาใดในโลกที่แก้ไขไม่ได้ด้วยปัญญา

ทุกปัญหาย่อมมีสาเหตุของมันเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและเรื้อรังแค่ไหน

ก็ย่อมจะมีสาเหตุและทางออกที่เหมาะสม

เว้นเสียแต่ว่า คุณ มองมันไม่ออก

ว่า บางสิ่ง ที่เข้ามามีบทบาทในเหตุการณ์

ทำให้มีอะไรๆหลายๆอย่างผิดปกติไปจากเดิม

จนเกิดปัญหาเล็กๆขึ้นมา ซึ่งมันอาจจะเล็กน้อยมาก

จนแทบสังเกตุไม่เห็น และเมื่อมองไม่เห็น

ปัญหาดังกล่าวย่อมไม่ได้รับการแก้ไข

เมื่อเวลาผ่านไป ปัญหาเล็กๆที่สะสม

ก็จะเริ่มบานปลายและพัวพันกันซับซ้อนขึ้น

จนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ที่ยากจะควบคุมและแก้ไข

จนในที่สุดเมื่อคุณรู้ตัวว่ามันมีปัญหา

ก็ยากที่จะแก้ไขไปแล้ว เพราะมันปะปนกัน

หลากหลายมากจนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร

จึงทำให้เกิดความสับสนงงงวย รับมือไม่ถูก


แล้วเราควรที่จะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้?


ขั้นตอนแรก วางมันไว้ตรงนั้น

หยุดความคิดทุกอย่าง

ถอยออกมาสักหลายก้าว

เพื่อให้แน่ใจว่า เอาตนเองออกมาจากปัญหานั้นแล้ว

ปรับมุมมองใหม่ด้วยใจที่เปิดกว้างขึ้น

แยกแยะสิ่งต่างๆออกมาเป็นเรื่องๆ

เรียงลำดับสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์

นึกย้อนทวนกลับไปที่ละเรื่องทีละเรื่อง

ว่าแต่ละฉากๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไร

มีอะไรเกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อกันบ้าง

แม่แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็อย่ามองข้าม

มีใครอยู่ในนั้น แต่ละคนมีจริตพื้นเพเช่นไร

มีอะไรผิดปกติในความสัมพันธ์ของแต่ละคนด้วยหรือไม่

หรือมีพฤติกรรมใดที่ผิดปกติ ที่ตัวเราเองกระทำไป

โดยไม่ได้ยั้งคิดหรือโดยไม่รู้ตัวแล้วส่งผลกลับคืนมา

เราคิดอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเราพลาดอะไรไปไหม

เมื่อค้นพบสมมุติฐานแล้ว

ให้จัดลำดับตามความหนักหนาและสำคัญ

ว่าควรจะสะสางประเด็นไหนก่อนดี

แล้วจึงลงมือทำ

มีแค่ตนเองเท่านั้นที่ทำได้

จงกล้าที่จะทำมัน


กล้าคิด

กล้าตัดสินใจ

และกล้าลงมือ