สายมูสุขภาพห้ามพลาด! "ฮั่วท้อเซียงซือ บรมครูแห่งการแพทย์และเภสัชกรจีน" เจ็บป่วยเรื้อรัง รักษาไม่หาย ต้องบูชา

    วันเกิดเทพเจ้าฮั้วท้อเซียงซือ華陀仙師 (หมอเทพฮัวโต๋) Huà Tuó

**ประวัติวันเกิดเทพเจ้าฮั้วท้อเซียงซือ華陀仙師 (หมอเทพฮัวโต๋) Huà Tuó (หมอเทวดา) ซึ่งในปี 2566 นี้ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 2566
 

            ฮั่วท้อเซียงซือ หรือเรียกอีกชื่อว่า ฮั่วท้อ เดิมชื่อว่าฮั้วย้ง “ ฉายาง่วนฮ่วย ” เกิดในราชวงศ์ฮั่น ตำบทเจียวกุ่ย ท่านมีความเฉลียวฉลาดตั้งแต่เล็ก ชอบค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง ชอบสันโดษเชี่ยวชาญด้านฝั่งเข็มและปรุงยา ท่านยังสามารถผ่าตัดล้างกระเพาะบำบัดโรค หรือผ่ากำจัดเนื้อร้าย ยังสามารถผลิตยา คิดค้นยาต่างๆ เป็นท่านแรก

            ท่านยังเป็นผู้มีอัจฉริยะในการแพทย์ คนที่ให้ท่านรักษาล้วนหายขาดจากโรคเหมือนรักษาคนตายให้ฟื้นดังนั้น การรักษาของฮั่วท้อ ซึ่งยังคงฝั่งใจของประชาชนคนจีนจนถึงปัจจุบันนี้

            ในหนังสือสามก๊กกล่าวว่า ในชีวิตของฮั้วท้อเซียน 華陀仙師สามารถผ่าตัดกระดูกที่โดนพิษให้กับกวนอู โดยการผ่าตัดขูดพิษในกระดูก นับเป็นผลงานศึกษาวิจัยของฮั่วท้อลึกซึ้งมาก สามารถรักษาโรคได้ทุกชนิด ทำให้ประชาชนจึงยกย่องว่าเป็นบรมครูแห่งการแพทย์และเภสัชกรจีน จากประวัติข้างต้น ยามใดที่เจ็บป่วย ชาวจีนหรือชาวไทยสายเลือดจีนจะมาบนบานขอให้ฮั้วท้อเซียน 華陀仙師 ซึ่งถือว่าเป็นประดุจเทพเจ้าแห่งการแพทย์ ช่วยปัดเป่าความเจ็บความป่วยให้หมดสิ้นไป

            ดังนั้น เมื่อร้อยกว่าปีก่อน วัดเล่งเน่ยยี่ได้นำขี้ธูปและสูตรยาสมุนไพรจากจีน มาทำการรักษาโรคต่างๆ เพราะสมัยนั้นการแพทย์ในประเทศไทย ยังไม่มีความเจริญมากนัก ประชาชนจึงนิยมใช้วิธีแผนโบราณกันมาก เมื่อประชาชนรู้ ก็มาขอยานี้ไปรักษาและยาที่ได้ไปก็สามารถปัดเป่าโรคต่างๆ ให้หายได้ ทำให้ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ฮั้วท้อเซียน 華陀仙師จนถึงปัจจุบัน 

           วิธีการขอยาจะบูชาเซ่นไหว้ตรงหน้าเทวรูปจำลองของฮั้วท้อเซียน 華陀仙師โดยเขย่าติ้ว ถ้าตกหมายเลขใดก็ไปเจียดยาที่ห้องยา (ห้องยาอยู่ติดกับรูปปั้นองค์ฮั้วท้อเซียน 華陀仙師หรือใช้ซินแสหยิบยาให้ตามหมายเลขที่ได้รับ โดยจะได้รับคำแนะนำจากวิธีการใช้ตามสูตรของฮั้วท้อเซียน 華陀仙師ที่ได้รับการสืบทอดมา โดยไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาแม้แต่น้อย

             หากบ้านใดบูชา ฮั่วท้อเซียงซือ แล้ว ถ้ามีผู้ป่วยเรื้อรังก็จะมีอาการที่เบาลง หรือหากต้องเสียชีวิต ก็จะจากไปอย่างสบายไม่ทรมานกับโรค ในส่วนนี้อาจจะดูแปลกสักหน่อย เพราะการบูชาองค์เทพทั่วไปคงหวังให้กลับมาแข็งแรง หรือมีปาฏิหาริย์ แต่การจากไปอย่างสงบนี้ก็เป็นไปตามหลักที่คนจีนเรียกว่า อู่ฝู 五福 (พร 5 ประการ) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคำอวยพรของคนจีนที่นิยมกัน โดยใน 5 ประการนี้ ประกอบด้วย อายุยืน, ร่ำรวย, แข็งแรง, มีศีลธรรม และสุดท้ายคือ จากไปอย่างสงบ เพราะท้ายที่สุดเราทุกคนก็ล้วนต้องจากโลกนี้ไปตามธรรมชาติ หลายโรคที่เกินแก้ไข การจากไปและไม่ทรมานกับมันย่อมเป็นทางเลือกที่อาจจะดีกว่าการอยู่อย่างทรมาน