การใช้หินสีประกอบโต๊ะพยากรณ์

วิชาหิน4ธาตุประกอบโต๊ะพยากรณ์


นิยมใช้หิน 4 สีแทนธาตุ

และทิศทั้ง 4


1.ทิศหินแทนตัวผู้พยากรณ์

นิยมใช้หินสีเหลือง-ดำแทนธาตุดิน

คือความจริง ความหนักแน่น

และซื่อตรง ไม่สับสน


2.ทิศหินแทนตัวผู้มารับคำพยากรณ์

นิยมใช้หินสีฟ้า-น้ำเงินแทนธาตุน้ำ คือความสงบนิ่งเย็น

เปิดจิตใจให้กระจ่างใส

ง่ายแก่การถูกอ่านโชคชะตา


3.ทิศสิ่งลี้ลับ/สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฝ่ายผู้มารับคำพยากรณ์

นิยมใช้หินสีเขียวแทนธาตุลม คือ การสื่อสารจากสิ่งลี้ลับของเจ้าชะตาสู่นักพยากรณ์เพื่อบอกกล่าวสิ่งสำคัญให้แก่เจ้าชะตาผ่านผู้ทำนาย


4.ทิศครูบาอาจารย์/สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้พยากรณ์

นิยมใช้หินสีชมพู-แดง

แทนธาตุไฟ คือ การส่องสว่างทางปัญญา การบันดาลความคิด คำพูดและคำตอบที่แม่นยำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความร้อนแรงจากพลังลึงลับเบื้องบน ที่จะแผดเผาพลังงานชั่วร้าย ไม่ให้รบกวนการพยากรณ์ ปกป้องคุ้มครองนักพยากรณ์ตลอดพิธีกรรมการพยากรณ์